Genveje


Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCENationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE

NCE er et landsdækkende videncenter, der producerer og bearbejder viden om erhvervspædagogik.

NCE er et landsdækkende videncenter, der producerer og formidler viden om erhvervspædagogik og om de danske erhvervsuddannelser til gavn for systemets aktører, erhvervsskolerne og ikke mindst til brug i den erhvervspædagogiske diplomuddannelse. Kvalificering af lærerne på erhvervsskolerne er helt centralt for at sikre kvaliteten i uddannelsen af fremtidens faglærte.

NCE’s kerneydelse er at give lærere og ledere relevante kompetencer via vore efter- og videreuddannelser.

NCE’s kerneydelse er at give lærere og ledere relevante kompetencer via vore efter- og videreuddannelsestilbud. Derudover udvikler NCE i et tæt og konstruktivt samarbejde med brugerne forløb og koncepter, som kan bidrage til kvalitetsudvikling inden for hele erhvervsuddannelsesområdet.

Ny viden om erhvervsuddannelsernes udfordringer

NCE’s skal på det pædagogiske område bidrage til at løse nogle af de store udfordringer, som det danske erhvervsuddannelsessystem står overfor: Erhvervsfaglig talentudvikling og branchemæssig nytænkning, differentiering i forhold til den enkelte elev, frafald, mangel på praktikpladser, sammenhæng mellem skoledel og praktikdel, lav status i offentligheden, etc.,

NCE bidrager med

 • Et stærkt fagligt miljø
  NCE har med baggrund i en national status som udbyder og udvikler af uddannelser og kurser for erhvervsskolelærere oparbejdet et stærkt fagligt miljø, som bl.a. er kendetegnet ved relationen mellem teori og praksis i læreruddannelsen. Vi har tillige solidt kendskab til praksis i kraft af FoU-arbejde og omfattende konsulentvirksomhed.
 • En fremtrædende placering i uddannelsesbilledet
  NCE indtager således en central rolle i det samarbejde og den netværksdannelse, som finder sted mellem aktører indenfor området: skoler, lærer- elev- og lederorganisationer, Ministeriet for Børn og Undervisning og arbejdsmarkedets parter.
 • En international ressourcebase
  NCE er en del af et internationalt netværk. I et frugtbart samarbejde med aktører på både nordisk og europæisk plan bidrager NCE til andre landes udvikling af lærerprofessionalisering og får samtidig feedback og inspiration til det danske system.
 • Solid relation til forskningsverdenen
  NCE har i en årrække haft gode og konstruktive relationer til forskningsverdenen, hvilket også manifesterer sig i koordinatorrollen i Forsker-praktikernetværket for erhvervsuddannelserne.

Ambitioner for NCE

NEC styrker sin position som videncenter ved bl.a. at opprioritere opgaver, som involverer forskning. Dette skal både ske ved et forstærket samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer og ved på sigt at knytte egne forskere til vore forskellige aktiviteter. Endelig vil NCE styrke formidling af viden og gode erfaringer inden for det erhvervspædagogiske område, f.eks. ved at understøtte implementeringstiltag og ved, at evidens fra vellykkede projekter i det hele taget kan komme sektoren til gode.