GenvejeKursusoversigt

Her kan du søge i alle vores kurser.

Resultat af filtrering på kurser og videreuddannelser

Den 1-årige supervisionsuddannelse 2015-16

Med en supervisionsuddannelse får du mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor supervision og bliver klædt på til at kunne lede både supervisionsprocesser og grupper.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: København N Tilmelding: 02. mar. 2015
16. mar. 2015

Familieterapitræf 2015

At arbejde med følelser i en systemisk terapeutisk sammenhæng. En workshop med Paolo Bertrando

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: København N Tilmelding: 25. apr. 2015
05. maj. 2015

Børnekataloget 2015

Målrettede kurser for ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet. Børnekatalogets kurser sætter fokus på ny lovgivning på området samt træning i brugen af konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland, Fyn, Jylland

Socialrådgiveren i BUM-organisering på Børne og familieområdet

Lær at forhandle med din leverandør!

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Samtaler med børn og unge

Børne- og ungeperspektiver i praksis. Betydningen af samtaler med børn og unge i det socialfaglige arbejde er endnu engang understreget med Barnets Reform.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Konsulentydelser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Den sociale diplomuddannelse børn og unge

Styrk din viden om socialt arbejde med udsatte børn og unge og bliv mere reflekterende og analytisk i dit arbejde. På den sociale diplomuddannelse – børn og unge udvikler du både faglige og personlige kompetencer.

Emne: Socialt arbejde Type: Diplomuddannelser, Kurser for ledige/6 uger
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

ICS grundkursus

ICS grundkurset indgår i implementeringen af ICS (Integrated Children's System) i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge. Kurset er udbudt i samarbejde med Servicestyrelsen

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland

Supervision i ICS arbejdet

Mange børne- og familieafdelinger har tradition for at arbejde med supervision.

Emne: Socialt arbejde Type: Konsulentydelser, Skræddersyede forløb, Kurser
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Kursus om plejefamilier

Et kursus for myndighedsrådgivere og familieplejekonsulenter

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland

ICS

Igennem tre kursusdage får du/I forståelse for metodens enkeltdele samt konkrete redskaber til at anvende metoden i dit socialfaglige arbejde med udsatte børn, unge og deres familie og netværk.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland, Bornholm

Supervision på tværs - Tværfaglig supervision

Supervision giver energi og kvalificerer arbejdet.

Emne: Socialt arbejdeSkole og PædagogikSundhed Type: Kurser
Sted: Sjælland

Kollegial Supervision

Indførelse – brush up – implementering

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Reformer på det sociale område

Reform af fleksjob og førtidspension

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Konsulentydelser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Sociale sikringsrettigheder for EU Borgere

Hvornår har nordiske borgere og EU-borgere ret til eksempelvis sygedagpenge, kontanthjælp, alders- og førtidspension, familieydelser, arbejdsløshedsdagpenge? Hvilke rettigheder har f.eks. en svensk statsborger, der arbejder i Danmark?

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Sjælland, Jylland, Fyn

Praktisk konfliktforebyggelse og konfliktopløsning

En træningsworkshop

Emne: Socialt arbejdeSkole og PædagogikSundhed Type: Kurser, Konsulentydelser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Det omsorgssvigtede barn

Arbejder du med børn og unge i det daglige? . Få mere viden om bl.a. omsorgssvigt, underretninger, børne- og forældresamtaler.

Emne: Socialt arbejdeSkole og Pædagogik Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland, Bornholm

Supervision på arbejdspladsen

Supervision er et struktureret refleksions- og læringsrum. Gennem dialog mellem supervisor og gruppens medlemmer rettes fokus på samspillet mellem den professionelle og arbejdsfeltet. Deltagerne får mulighed for at se problemstillinger fra nye vinkler og udvikle inspiration til nye handlemåder.

Emne: Socialt arbejdeSkole og PædagogikSundhed Type: Konsulentydelser, Skræddersyede forløb, Kurser
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Gadeplansarbejde

Et forløb der giver overblik over de socialfaglige teorier, metoder samt de juridiske regler og muligheder, der knytter sig til gråzonefeltet i gadeplansarbejdet.

Emne: Socialt arbejdeSkole og Pædagogik Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland

Ressourcetilgang til det sociale arbejde

Praktisk orienteret arbejde med en empowerment tilgang i kommunikation og sagsarbejde.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Sjælland

Facilitering og mødeledelse

Et forløb om hvordan du medvirker til at skabe produktive møder og samarbejdsprocesser på din arbejdsplads.

Emne: Socialt arbejdeLedelse og Administration Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Sjælland, Jylland, Fyn

Socialt netværk - et system af relationer, der samarbejder over tid

Ved vores kurser i inddragelsesmetoder indbyder vi professioner fra de psykosociale områder, eks. socialrådgivere, lærere, pædagoger, ergoterapeuter og sygeplejersker til at samarbejde om, at nye overraskende ressourcer hos børn/unge og familier og deres netværk bliver bragt frem.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Sjælland, Jylland, Fyn, Bornholm

Sagsbehandler i et jobcenter

Et forløb for dig, der er ledig og ønsker at kvalificere dine faglige kompetencer til et fremtidigt arbejde som sagsbehandler indenfor beskæftigelsesområdet.

Emne: Socialt arbejdeLedelse og Administration Type: Kurser for ledige/6 uger, Kurser
Sted: Sjælland