GenvejeKursusoversigt

Her kan du søge i alle vores kurser og konferencer.

Sorter efter

Aldring og demens - kursus for ledige

Opnå bred indsigt i arbejdet med ældre, demente og deres pårørende

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: København N Tilmelding: 16. sep. 2015
21. sep. 2015

Børnekataloget 2015

Målrettede kurser for ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet. Børnekatalogets kurser sætter fokus på ny lovgivning på området samt træning i brugen af konkrete redskaber og metoder til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland, Fyn, Jylland

Socialrådgiveren i BUM-organisering på Børne og familieområdet

Lær at forhandle med din leverandør!

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Samtaler med børn og unge

Børne- og ungeperspektiver i praksis. Betydningen af samtaler med børn og unge i det socialfaglige arbejde er endnu engang understreget med Barnets Reform.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Konsulentydelser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Den sociale diplomuddannelse børn og unge

Styrk din viden om socialt arbejde med udsatte børn og unge og bliv mere reflekterende og analytisk i dit arbejde. På den sociale diplomuddannelse – børn og unge udvikler du både faglige og personlige kompetencer.

Emne: Socialt arbejde Type: Diplomuddannelser, Kurser for ledige/6 uger
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Supervision i ICS arbejdet

Mange børne- og familieafdelinger har tradition for at arbejde med supervision.

Emne: Socialt arbejde Type: Konsulentydelser, Skræddersyede forløb, Kurser
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

ICS Praksiskursus

Professionsskolerne Metropol, UCL, VIA og UC Syd udbyder et nationalt efteruddannelsesprogram i ICS, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland, Bornholm

Kursus om plejefamilier

Et kursus for myndighedsrådgivere og familieplejekonsulenter

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland

Supervision på tværs - Tværfaglig supervision

Supervision giver energi og kvalificerer arbejdet.

Emne: Socialt arbejde, Skole og Pædagogik, Sundhed Type: Kurser
Sted: Sjælland

Kollegial Supervision

Indførelse – brush up – implementering

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Reformer på det sociale område

Reform af fleksjob og førtidspension

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Konsulentydelser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Sociale sikringsrettigheder for EU Borgere

Hvornår har nordiske borgere og EU-borgere ret til eksempelvis sygedagpenge, kontanthjælp, alders- og førtidspension, familieydelser, arbejdsløshedsdagpenge? Hvilke rettigheder har f.eks. en svensk statsborger, der arbejder i Danmark?

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Sjælland, Jylland, Fyn

Praktisk konfliktforebyggelse og konfliktopløsning

En træningsworkshop

Emne: Socialt arbejde, Skole og Pædagogik, Sundhed Type: Kurser, Konsulentydelser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Det omsorgssvigtede barn

Arbejder du med børn og unge i det daglige? . Få mere viden om bl.a. omsorgssvigt, underretninger, børne- og forældresamtaler.

Emne: Socialt arbejde, Skole og Pædagogik Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland, Bornholm

Det fælles afsæt

Medarbejderne i a-kasserne og jobcentrene skal ifølge beskæftigelsesreformen i meget højere grad samarbejde om at få de ledige i varig beskæftigelse. Det er derfor centralt, at medarbejderne introduceres til et ”fælles afsæt”.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Konsulentydelser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

Gadeplansarbejde

Et forløb der giver overblik over de socialfaglige teorier, metoder samt de juridiske regler og muligheder, der knytter sig til gråzonefeltet i gadeplansarbejdet.

Emne: Socialt arbejde, Skole og Pædagogik Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland

Introduktion til ICS for almenområdet

Professionsskolerne Metropol, UCL, VIA og UC Syd udbyder et nationalt efteruddannelsesprogram i ICS, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland, Bornholm

Ressourcetilgang til det sociale arbejde

Praktisk orienteret arbejde med en empowerment tilgang i kommunikation og sagsarbejde.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Sjælland

Facilitering og mødeledelse

Et forløb om hvordan du medvirker til at skabe produktive møder og samarbejdsprocesser på din arbejdsplads.

Emne: Socialt arbejde, Ledelse og Administration Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Sjælland, Jylland, Fyn

Socialt netværk - et system af relationer, der samarbejder over tid

Ved vores kurser i inddragelsesmetoder indbyder vi professioner fra de psykosociale områder, eks. socialrådgivere, lærere, pædagoger, ergoterapeuter og sygeplejersker til at samarbejde om, at nye overraskende ressourcer hos børn/unge og familier og deres netværk bliver bragt frem.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Sjælland, Jylland, Fyn, Bornholm

Introduktion til ICS for myndigheds­sagsbehandlere

Professionsskolerne Metropol, UCL, VIA og UC Syd udbyder et nationalt efteruddannelsesprogram i ICS, som en del af Socialstyrelsens Børnekatalog.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland, Bornholm