GenvejeKursusoversigt

Her kan du søge i alle vores kurser.

Resultat af filtrering på kurser og videreuddannelser

Implementeringskurser om barnets reform

- for ledere og medarbejdere på leverandørområdet Kurset er udbudt i samarbejde med Servicestyrelsen

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland

Samtaler med børn og unge

Børne- og ungeperspektiver i praksis. Betydningen af samtaler med børn og unge i det socialfaglige arbejde er endnu engang understreget med Barnets Reform.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Konsulentydelser, Skræddersyede forløb
Sted: Bornholm, Fyn, Jylland, Sjælland

ICS grundkursus

ICS grundkurset indgår i implementeringen af ICS (Integrated Children's System) i kommunernes arbejde med udsatte børn og unge. Kurset er udbudt i samarbejde med Servicestyrelsen

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland

Kurser om SSD samarbejdet

Med Barnets Reform blev der forbedrede muligheder indenfor det formaliserede. samarbejdsforum mellem børne- og ungeforvaltningen, daginstitutionerne, skolerne og sundhedsplejen. Med den nye § 49a i Serviceloven gives der nu mulighed for, at der på linje med i SSP udvalgene, fremover kan udveksles relevante oplysninger om børn og familiers private forhold. Målet er at sikre en tidlig indsats, så der handles, inden problemer vokser sig store for potentielt udsatte børn og familier. Kurset er udbudt i samarbejde med Servicestyrelsen

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland

En børnesag – Forløb og centrale regler

Et kursus udbudt i samarbejde med Servicestyrelsen.

Emne: Socialt arbejdeSkole og Pædagogik Type: Kurser
Sted: Sjælland

Kursus om plejefamilier

Et kursus for myndighedsrådgivere og familieplejekonsulenter

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland

ICS

Igennem tre kursusdage får du/I forståelse for metodens enkeltdele samt konkrete redskaber til at anvende metoden i dit socialfaglige arbejde med udsatte børn, unge og deres familie og netværk.

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland, Bornholm

Det omsorgssvigtede barn

Arbejder du med børn og unge i det daglige? . Få mere viden om bl.a. omsorgssvigt, underretninger, børne- og forældresamtaler.

Emne: Socialt arbejdeSkole og Pædagogik Type: Kurser, Skræddersyede forløb
Sted: Fyn, Jylland, Sjælland, Bornholm

Introduktionskursus for nye sagsbehandlere

Opnå specifik viden om udsatte børn og unge og få en grundig indføring i lovgivning, områdets organisering samt samarbejdsrelationer på området Kurset er udbudt i samarbejde med Servicestyrelsen

Emne: Socialt arbejde Type: Kurser
Sted: Sjælland, Fyn