Genveje


SkemaSkema

Hvis du gerne vil vide, hvornår der er skemalagt undervisning, kan du kigge på WebUntis.

Sådan finder du dit skema på WebUntis:

 • Gå ind på webuntis.dk.
 • Udfyld skolenavn med "PH Metropol".
  Du kan evt. skrive "stud" som brugernavn, men det er ikke nødvendigt.
 • Klik på den uge i kalenderen til venstre, du gerne vil se.
 • Klik på Lektionsplan og vælg "Klasser"
 • Vælg "BIO" som afdeling
 • Vælg BIOm01x, BIOm01y og BIOm01z. Du får at vide den første dag, hvilken af de tre øvelseshold du er på.

I skemaet kan du se:

 • hvilke hold, der deltager i undervisningen (ex: BIOm01b betyder Bioanalytikeruddannelsens modul 1 øvelseshold b)
 • lokalet/lokalerne (ex: SIG.B056 betyder Sigurdsgade, bygning B, stueetagen, lokale 56, se kort i praktisk info)
 • underviser(e) (ex: LIGU betyder Lisbeth Gundelach, se Find medarbejder)
 • undervisningsformen og emne (F betyder forelæsning, W betyder workshop, Ø betyder øvelser, D betyder dialogundervisning)

Som du kan se, er der skiftende skema fra uge til uge. Undervisningen på campus foregår for det meste mellem kl. 8.15 og kl. 17.

OBS: Der sker løbende ændringer i skemaet. Du er selv ansvarlig for at holde øje med ændringer.

Praktik (klinik) i skemaet

Når du er i praktik er der tilrettelagt mindst 30 timer i gennemsnit pr. uge. I WebUntis vil der bare stå "klinik" hele ugen. Den nøjagtige plan for praktikken afhænger af, hvor du er i praktik. Når tiden nærmer sig, at du skal i praktik, vil der blive lagt en plan til dig på vores læringsweb fronter.

Studieaktivitetskrav

For at kunne gå til eksamen, er der nogle studieaktivitetskrav, du skal have opfyldt, fx aflevering, fremlæggelser og laboratorieøvelser. I modulbeskrivelsen for modul 1 kan du se, hvilke krav, der er til modul 1.

Tidsforbrug på studiet

På de første moduler er der i gennemsnit 20-25 timers ugentlig skemalagt undervisning, når du er på campus. Der ud over forventer vi, at du bruger en hel del tid på at studere. Senere på studiet er den ugentlige skemalagte undervisning noget mindre. Du skal regne med at bruge ca. 37 timer om ugen på dit studie.

Læse mere om hvordan du får planlagt din tid på StudiePol.

Hvornår ligger undervisningen?

Moduluger

Studieåret består af 4 moduler.

 • Efterårsmoduler: uge 35-45
  (studiefri i uge 42, undt.
  modul 1 og 5)
  For modul 1: uge 36-45
  For modul 5: uge 35-44
 • Vintermoduler: uge 46-4
  (studiefri i uge 52, sidste undervisningsdag inden jul er d. 22. december)
 • Forårsmoduler: uge 6-16
  (studiefri i påskeugen)
  for modul 5: uge 6-15
 • Sommermoduler: uge 17-26 (studiefri d. 5. juni)

OBS: der er forkursus i matematik og kemi i uge 35 og i uge 5.

Undervisningstidspunkt

Undervisningen på campus ligger normalt på hverdage i tidsrummet kl. 8.15-17.
I praktikken kan undervisningen ligge på andre tider.

Hvem kan jeg spørge?

spoerg os

Spørg studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen

Spørg optagelsesenheden vedr. optagelse, ledige pladser, adgangskrav osv

Spørg om SU

Få metropol updates

   

Følg os på....

LinkedIn