GenvejeErgoterapeutErgoterapeut

Design hverdagslivet - bliv ergoterapeut.

Som ergoterapeut får du betydning for andre menneskers hverdagsliv og fremtid. Du er med til at forme menneskers hverdag og gøre en forskel for dig selv og andre. Du arbejder både med krop og psyke, med syge og raske, med unge og gamle. Du bruger din kreativitet og personlige indsigt til at skabe løsninger, der er skræddersyet til den enkelte.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er den 5. juli 2016. Læs om adgangskravene til uddannelsen.​

Jobmuligheder som ergoterapeut

Som ergoterapeut kan du fx arbejde som konsulent inden for arbejdsmiljø eller designe hjælpemidler i det private erhvervsliv - måske endda i din egen virksomhed. Eller du kan arbejde som rådgiver eller sagsbehandler, fx med hjælpemidler i en kommune eller som ergoterapeut på et hospital eller i socialpsykiatrien. Du kan også udvikle og genoptræne børn i børneinstitutioner og på specialskoler, ligesom du kan vælge at forske eller arbejde som leder. 

Læs mere om dine karrieremuligheder

Du udvikler dine faglige og personlige kompetencer

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen udvikler du både dine faglige og personlige kompetencer. Du lærer om sundhed og sygdom og opøver færdigheder, som gør dig i stand til at støtte borgeren i at vælge, organisere og udføre de aktiviteter, der optager dem i deres hverdag. 

I løbet af uddannelsen kommer du flere gange i praktik. Her får du mulighed for at afprøve og udvikle dine terapeutiske kompetencer og din teoretiske viden. Du har selv stor indflydelse på, hvor du kommer i praktik. Du kan vælge mellem mange forskellige arbejdsområder, som fx rehabilitering, udvikling af hjælpemidler, arbejdsmiljø og ergonomi, genoptræning og behandling af børn.

Læs mere om uddannelsens opbygning

Metropol garanterer feedback til de studerende

Metropol garanterer, at de studerende på alle uddannelserne fremover skal tilbydes feedback på alle større skriftlige opgaver

Campus Sigurdsgade på Instagram