Genveje


Løn og faglig organiseringLøn og faglig organisering

Jordemødrenes fagforening hedder Jordemoderforeningen, og formanden for foreningen hedder Lillian Bondo. Foreningen har eksisteret siden 1902, og hed i mange år Den Almindelige Danske Jordemoderforening.

Som studerende har du også mulighed for at blive medlem, og foreningen afholder forskellige arrangementer, som du som  studerende kan deltage i.

På foreningens hjemmeside har du også mulighed for at se løntabeller og mange andre oplysninger af interesse for jordemødre

  • Hvad tjener en jordemoder?

    Lønnen er afhængig af din anciennitet, eventuel videreuddannelse, type af stilling samt geografi. En nyuddannet jordemoder, der er ansat i Region Hovedstaden har en grundløn på ca. 24.500 kr. Hertil kommer tillæg for aften, nat og weekendarbejde.