Genveje


Diplom i ledelseDiplom i ledelse

Med diplom i ledelse skaber du fundament for dit lederskab og styrker din lederrolle med ledelsesteori og inspiration fra nye metoder.

Du kan nu tage det obligatoriske modul Det personlige lederskab 1, som aftenundervisning

Diplom i ledelse er en praksisorienteret lederuddannelse, som sætter dine egne erfaringer i spil og tager udgangspunkt i din hverdag og de udfordringer, du og din organisation står overfor.

I en vekselvirkning mellem nyeste ledelses­teori og metoder bliver du udfordret i din udvikling som leder. Du vil opleve, at du får en ny forståelse for dit ledelsesrum.

Diplom i ledelse er et kompetencegivende studie på bachelorniveau. Tag uddannelsen som et fleksibelt eller samlet forløb. Uddannelsen udbydes af Institut for Ledelse og Forvaltning

Diplomuddannelse med Lederne

I samarbejde med Lederne udbyder de danske professions- højskoler også en diplomuddannelse, der er særligt tilrettelagt for ledere inden for det private område: