Genveje


Diplomuddannelsen i socialformidlingDiplomuddannelsen i socialformidling

Uddannelsen som socialformidler er en generalistuddannelse og sætter dig i stand til at håndtere meget varierede opgaver indenfor det sociale område.

Jeg er i fuld gang med at bruge min uddannelse og jeg kan tydeligt mærke forskel på før og efter.
Tak til Metropol og tak til lærerne for hvad jeg har fået med.

Tidligere studerende på Diplomuddannelsen i Socialformidling

Med en diplomuddannelse i Socialformidling får du erhvervskompetence til at tilrettelægge og udføre socialt arbejde i offentlige og private virksomheder og institutioner. 

Eksempler på ansættelsessteder er kommuner, forsikringsselskaber og pensionskasser, kriminalforsorgen og private hjælpeorganisationer.

Diplomuddannelsen i Socialformidling svarer til en mellemlang videregående uddannelse (f.eks. socialrådgiver-uddannelsen). Den formelle titel er ”diplomsocialformidler” og er adgangsgivende til uddannelse på masterniveau.

Kontakt

Administration
Betina Hocke
Tlf.: 72 48 93 07
beho@phmetropol.dk

Fagligt indhold og undervisning
Lotte Andersen
Tlf: 72 48 93 52
loan@phmetropol.dk

Økonomisk støtte

Frem til 2018 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. 

Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere og ansøg på Den kommunale kompetencefond

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er forskellen på den "gamle" og den "nye" Diplomuddannelse?

  Den nye Diplomuddannelse i socialformidling består af 60 ECTS-point (1 år på fuld tid eller 2 år på deltid).
  Den gamle Diplomuddannelse i socialformidling bestod af et Indgangsår (2 år på deltid) og en diplomdel (1 år på fuld tid). Begge dele var obligatorisk. I alt 120 ECTS point.

 • Jeg har en Kommunomuddannelse på VVU-niveau, kan jeg optages?

  Du skal tage specialefaget Sociale teorier hos COK – www.cok.dk
  Derudover skal din kommunomuddannelse indeholde et af følgende fag:

  • Social praksis
  • Social og sundhed, børn, unge, ældre og handicappede
  • Social og sundhed - voksen- og ældregruppen
  • Social, beskæftigelse og ydelse – grundlægg.
  • Social – børn og unge-området
  • Social – ældre- og handicapområdet
  • Social og sundhed - børnefamilien, børn og unge
  • Social og sundhed - ældre og handicappede
  • Social og sundhed - voksne

  Hvis din kommunomuddannelse ikke indeholder et af ovenstående fag, skal du også tage specialefaget Social praksis.

 • Jeg har ikke en Kommunomuddannelse på VVU-niveau, hvad skal jeg gøre?
  Kontakt COK – www.cok.dk - for opgradering til VVU og sørg for at specialefaget Sociale teorier og evt. Social praksis kommer til at indgå.
 • Hvorfor er ikke alle kommunomuddannelser adgangsgivende?
  Diplomuddannelse i socialformidling er halveret, som følge af harmonisering af efter- og videreuddannelsesområdet. For at sikre, at dimittender fra Diplomuddannelse i socialformidling også i fremtiden kan bestride de samme arbejdsområder som socialrådgivere, er det en forudsætning at ansøgerne har en teoretisk forforståelse af sociale problemers årsag og løsning inden de påbegynder Diplomuddannelsen.
 • Jeg har en pædagoguddannelse, kan jeg optages?

  Ansøger med pædagoguddannelsen opfylder uddannelseskravet. Dette skal suppleres med 2 års relevant erhvervserfaring.

 • Hvorfor skal der gå 2 år fra afslutning af VVU og til start på Diplom?

  Diplomuddannelsen i socialformidling placerer sig på niveau med en professionsbacheloruddannelse (f.eks. socialrådgiveruddannelsen) men hvor det ordinære uddannelsessystem henvender sig til unge uden erhvervserfaring, så bygger diplomuddannelser på de studerendes erhvervserfaring, som inddrages i undervisningen.
  En diplomuddannelse er derfor fastsat til 60 ECTS-point, hvor en professionsbachelor er fastsat til 210 ECTS-point.
  Derfor er adgangskravet om minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen fastlagt i bekendtgørelse af log om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne LBK 881 § 15 Stk 3.

 • Hvor tit er der undervisning på deltid?

  Uddannelsen består af 6 moduler. Der afvikles 3 moduler pr. år i perioden september til juni. (Dette er under forudsætning af at afgangsprojektet tages på fuld tid. Ellers vil uddannelsen på deltid tage 2 år og 3-4 måneder).

  Undervisningsdage:
  modul 1 - 11 dage
  modul 2, 3 og 5 - 10 dage hver
  modul 4 - 5 dage

  Hvert modul afsluttes med eksamen. Der er gennemsnitlig fremmøde en dag ugentlig.

 • Hvor tit er der undervisning på heltid?

  Uddannelsen består af 6 moduler, der afvikles i perioden september til juni. Det svarer til fuldtidsstudie.
  Der er gennemsnitlig fremmøde2 dage om ugen.

 • Hvor mange timer er en ECTS?

  60 point svarer til en gennemsnitsstuderendes fuldtidsarbejde i et år, som officielt regnes til 1650 arbejdstimer. Et ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på cirka 27-28 timer. Der er tale om gennemsnitsberegninger, og det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid hver enkelt studerende skal beregne, for nogle er vant til de studiekrav, uddannelserne stiller, mens andre har brug for mere tid til studierne.

 • Kan jeg få SVU?

  Der kan søges SVU til videregående voksenuddannelser. Du kan få hjælp og vejledning om SVU hos SVU-administratorerne. Du kan læse om reglerne for SVU, samt adresser på SVU-administratorer på www.svu.dk