Genveje


2,6 mio. til at sætte affald og bæredygtighed på skoleskemaet2,6 mio. til at sætte affald og bæredygtighed på skoleskemaet

Hvordan bruger vi mindre plastik? Kan skolens affald dække varmebehovet i vinterhalvåret? Nordea-fonden har bevilget 2,6 millioner kroner til en ny model, hvor skoleelever hjælper hovedstadens virksomheder med konkrete løsninger på affaldsproblemer - projektet hedder NEXT:GrEeN.

affald og børn
I skole-virksomhedsprojektet NEXT:GrEeN lærer børn at tage udgangspunkt i autentiske affaldsproblemer og tænke i nye løsninger. Foto: Colourbox

Af Anne Trap-Lind | Den 27. april 2016

Titlen NEXT:GrEeN står for, at de næste generationer har ansvaret for at finde løsninger, der driver samfundet i en mere bæredygtig retning. 

Udviklingsprojektet løber over tre år med start i maj. Det er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropols Institut for Skole og Læring og ARC, Amager Ressourcecenter.

Grundidéen i NEXT:GrEeN er at sætte entrepreneurskab, bæredygtighed og innovation på skoleskemaet i naturfag på en måde, der engagerer både virksomheden og skolebørnene aktivt i at komme med løsningsforslag til autentiske problemstillinger omkring affaldshåndtering. Hvordan minimerer vi fx forbruget af plastik? Kan skolens samlede affaldsressource forsyne bygningerne med varme i vinterhalvåret? Eller lignende.  

Målet med NEXT:GrEeN er at kaste konkrete ideer og prototyper af sig, som skoleklasserne selv har haft en stor rolle i at udvikle.

NEXT:GrEeN-læringsforløbet er planlagt til at vare 7 uger med forskellige faser fra kickoff-møde mellem skole og virksomhed, over projektarbejdsuger på skolen med fokus på henholdsvis kreative udkast, innovative processer og konkrete løsningsforslag. Det er et mål at udvikle børnenes handlekompetence. Derfor afsluttes forløbene med udstillingerne, hvor 10 udvalgte prototyper bliver vist sammen med 30 posters af andre løsningsforslag. Udstillingerne bliver hjulpet på vej af professionelle formidlere.

Fremtiden kræver nye svar 

Tanken bag modellen for NEXT:GrEeN er at nytænke det klassiske virksomhedsbesøg, hvor eleverne kun ser, men ikke udvikler – og den traditionelle skoleopgave, hvor facit er givet på forhånd, og så i stedet stille skoleelever over for den virkelige verdens udfordringer.

Her vil et NEXT:GrEeN-forløb så vække den naturvidenskabelige interesse og udvikle innovationskompetencer tidligt hos grundskoleeleverne, så de lærer at kunne finde på nye bæredygtige produkter og ideer, der kan bidrage til økonomisk vækst, mener teamet bag NEXT:GrEeN.   

”Kan vi få eleverne til at lege og lære, samtidig med at der kommer konkrete løsningsforslag til reelle affaldsproblemer ud af det her, så er der altså perspektiver i NEXT:GrEeN – og måske fremtidens Haldor Topsøe”, siger Morten Kramer Nielsen, Kommunikationschef på ARC.  Han tilføjer, at ”verdens mest energieffektive affaldsanlæg i Amager Bakke er en optimal kulisse for at udvikle innovative løsninger for udnyttelse af affaldets ressourcer.”

ARCs besøgscenter åbner i starten af 2017, mens selve Amager Bakke bliver indviet med udgangen af 2017 når hele byggeriet står færdigt.

På Professionshøjskolen Metropol får de lærerstuderende glæde af NEXT:GrEeN’s model og resultater, idet det skal omsættes i materiale til læreruddannelsen, som forventes brugt af alle de studerende, der har naturfaglige undervisningsfag på mindst tre årgange på Metropol, dvs. omkring 240 studerende.

 ”Det glæder mig, at vi med bevillingen til projekt NEXT:GrEeN, nu har mulighed for at få viden om, hvordan virksomheder og skoler kan samarbejde på langt mere ambitiøse måder, der inddrager besøgstjenester i virksomheder direkte i undervisningen. Den viden er på længere sigt en stor gevinst for vores lærerstuderende og deres kommende elever, når lærerne tager den viden og erfaring med ud i skolen”, siger Tobias Høygaard Lindeberg, prodekan og ansvarlig for forskning og udvikling på Metropols Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet

Deltagerplanen for NEXT:GrEeN er, at 60 udskolingsklasser deltager i et læringsforløb, dvs. i alt ca. 1.500 elever fra 7., 8. og 9. klasse.  

Udstillingerne af elevernes bæredygtige løsningsmodeller er planlagt til marts-april 2018 og april – maj 2019.

Kontakt
Nina Troelsgaard Jensen, projektleder for NEXT:GrEeN på Institut for Skole og Læring, Metropol, nije@phmetropol.dk / 5163 2721
Morten Kramer Nielsen, kommunikationschef, ARC, mkn@a-r-c.dk / 3070 9939
Tine Wickers, kommunikationschef, Nordea-Fonden, tw@nordeafonden.dk / 4070 3784

logologo


--- nyt fra Laura----