Genveje


Forskning om udsatte børn og unge skal involvere børnene selvForskning om udsatte børn og unge skal involvere børnene selv

På åbningskonferencen for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge pegede både rektoren, ministeren, centerchefen, debatpanelet og de unge selv på vigtigheden af at give børnene en stemme i arbejdet med sociale indsatser.

NUBU's åbningskonference 
"Det gode børneliv starter helt nede i vuggestuen, ja hos sundhedsplejersker og jordemødre, der kan støtte den gravide. Jeg vil støtte professionerne i det arbejde", sagde
børne- og socialminister Mai Mercado på NUBU's åbningskonference. Foto: Anne Trap-Lind

Af Anne Trap-Lind | den 23. november 2017

”Det er lige meget, hvad I kalder os – om I kalder os udsatte, hvis det er det, I vil – så længe I lytter til os!” Sådan sagde samstemmende tre unge, Kristina, Anton og Karoline, der var inviteret til åbningen af NUBU – Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge. De unge var kommet for at fortælle deres historier. Barndomshistorier om svigt, sorg, ensomhed, angst – vilkår, der gjorde dem udsatte.

LÆS om Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge, NUBU​

Når man som barn og ung i Danmark lever som det, de fagprofessionelle kalder udsat eller sårbar, findes der hjælp gennem forskellige tilbud på socialområdet. Ifølge NUBU ved vi en del om, hvilke udfordringer, de udsatte børn og unge har. Men vi mangler viden om, hvordan vi konkret kan arbejde med at styrke trivslen og den sociale mobilitet for udsatte børn og unge. Det er NUBU sat i verden for at finde svar på. NUBU er et samarbejde mellem alle landets professionshøjskoler, og formanden for professionshøjskolernes rektorkollegium, Stefan Hermann, åbnede konferencen:

”Vi spørger hele tiden os selv om, hvordan vi kan, ikke med sværdet men med ordet, dvs. viden, forskning, gøre det bedre for socialt udsatte børn og unge? Her mener jeg, at vi som samlet professionssektor har en stor mulighed og en stor forpligtelse, for vi uddanner de fagprofessioner, der med Løgstrups ord ”holder en smule af næstens skæbne i sin hånd”, sagde Stefan Hermann, idet han i lighed med de unge selv understregede vigtigheden af at bevare fokus på dem, det handler om:

”NUBU vil inddrage de unge i centrets forskning og udvikling. Og det er vigtigt: De unge er ikke objekter, men subjekter, vi skal lytte til.”

NUBU konference Stefan Hermann
Formand for professionshøjskolernes rektorkollegium og rektor på Metropol Stefan Hermann indleder NUBU's åbningskonference. 

Jeg løb og løb til jeg faldt og blev liggende

En lille, lyshåret ung kvinde med en stærk udstråling går ned foran konferencedeltagerne. Salen er fuld. Kristina  fortæller med klar og tydelig stemme episoder fra barndommen med en far, der lever på kant med loven. Politiet, der jævnligt kommer. Og den dag, hun som barn kommer hjem og finder sin far død. Om følelsen af ensomhed og aldrig at passe ind. Men i dag kan hun også fortælle tilhørerne, at hun nu er i gode hænder hos sin onkel og tante, og at hun læser til administrationsbachelor på Metropol.

I Danmark er der mere end 60.000 børn og unge, der har særlige sociale behov. Karoline, Anton og Kristina er blot tre af disse unge. De er inviteret til NUBU’s åbningskonference via C:NTACT – en socialøkonomisk virksomhed, som gennem arbejde med bearbejdelse af personlige historier og teater skaber forandring for udsatte grupper og forståelse for sociale problemstillinger i samfundet.

Antons mor dør, da han er 10 år. Herefter er han udsat, siger kommunen. Personligt ville han gerne have været foruden det stempel, for sagsbehandleren putter ham i en særlig kategori og begrænser hans muligheder i stedet for at lytte til, hvad Anton selv drømmer om. Det giver ham mange problemer i ungdomsårene.

Karoline går på scenen med en stærk poetisk gengivelse af oplevelserne i barndommen. Hun fortæller, hvordan hun altid løber og løber hurtigere og hurtigere. Når hun falder og slår sig, kommer hun bare hurtigt på benene igen og løber videre, indtil den dag hun falder og bliver liggende. Hun giver ordene melodi og lader dem følge af en rytme, hun banker på sit bryst. Vi behøver ingen detaljer – salen kan tydeligt mærke hendes smerte.

NUBU's åbningskonference
Anton (tv.), Karoline og Kristina svarer på spørgsmål efter deres fortællinger fra barndommen.

De tre unge mennesker har alle fået hjælp via sociale indsatser med mere eller mindre succes med sagsbehandlere, plejefamilier og støttepersoner. De ville alle tre have ønsket, at de voksne havde lyttet mere til dem tidligere. Både Karoline, Anton og Kristina fortæller i spørgerunden, at C:NTACT har været et vendepunkt i deres liv.

NUBU’s mission

Udsatte børn og unge er et område under Børne- og Socialministeriet, og minister Mai Mercado kiggede også forbi konferencen. Ministeren indledte med at takke de tre unge for deres bevægende historier og understregede, hvor vigtigt det er, at der er nogen, der hjælper, når far og mor ikke kan:

”Og det skal være den rette hjælp. Det gode børneliv starter helt nede i vuggestuen, ja hos sundhedsplejersker og jordemødre, der kan støtte den gravide. Jeg vil støtte arbejdet med at knække kurven for udsatte børn og unge. I uddanner nogle dygtige fagprofessionelle over hele linjen, og jeg vil gerne rose NUBU for at tænke på tværs af forskning og praksis", sagde Mai Mercado.

Der var grund til at være en stolt centerchef den dag. Salen var fuld, og der var mange opbakkende ord og inspirerende input til NUBU og den nye centerchef Morten Hulvej Rod, der gik på for at præsentere arbejdet med NUBU’s mål:

  • At forbedre udsatte børn og unges trivsel
  • At styrke børn og unges sociale mobilitet
  • At fremme sammenhæng i indsatser for udsatte børn og unge

”NUBU’s fokuspunkter er ikke grebet ud af den blå luft - dem har vi formuleret, fordi vi ved, at det er her, der i dag er nogle problemer. Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan styrke sammenhængen i de indsatser, der involverer flere professioner”, sagde Morten Hulvej Rod og henvendte sig direkte til de tre unge, der havde fortalt deres historier:

”Tak for de rørende fortællinger. I minder os om, hvorfor vi overhovedet har lavet NUBU,” sagde Morten Hulvej Rod.

At klare sig godt på trods

På programmet var naturligvis også en præsentation af et af de forskningsprogrammer, der er i gang i NUBU-regi: Social mobilitet: Equity & Resiliens. Resiliens betyder ”at klare sig godt på trods”, fortalte forskerne bag, Ida Skytte Jakobsen, docent, UC Lillebælt og Thomas Thyrring Engsig, lektor UC Nord. Det andet ord i titlen er også et engelsk fagbegreb, som forskerne gerne vil beholde i den danske kontekst. Det betyder ”lige muligheder”.

Ida og Thomas havde netop været på besøg i Blackpool i England, en by, som de sagde, der nærmest er brudt sammen, og hvor der er stærkt brug for sociale indsatser. I deres projekt undersøger de, hvordan man skaber de bedste betingelser for at udsatte børn udvikler resiliens og equity i skoler, dagtilbud - og i den socialfaglige praksis.

”Jeg har selv tre piger og ved godt, at jeg ikke altid lytter, men hvor vigtigt det er, at jeg gør. I NUBU mener vi af et rent hjerte, at vi vil inddrage børnene og lytte til dem i vores forskning”, sagde Thomas Thyrring Engsig. 

Udsathed slår hårdere end tidligere

NUBU’s dag sluttede som det sig hør og bør med en paneldebat. Debatten blev sat i gang af dagens moderator, Astrid Læssø, med spørgsmålet: Hvor er det, vi IKKE lykkes i forhold til udsatte børn og unge?

​Debatpanelet: Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening, Steffen Bohni, direktør, Gribskov Kommune, Amalie Utzon, landsformand, Ungdommens Røde Kors, Camilla Bjerre Damgaard, programchef, Egmont Fonden
 
Amalie Utzon lagde for: ”Udsathed slår hårdere end tidligere, idet vi ikke længere har stærke ungdomsfællesskaber. Derfor går derouten stærkt for unge, der ryger ud i problemer,” sagde hun.

”Fattigdom!  Der bliver i disse år truffet politiske beslutninger, der forværrer fattigdommen og dermed betingelserne for udsatte familier,” mente Niels Christian Barkholt.

”Vi skal have mere fokus på skolen. Vi skal styrke børnenes læring og livsduelighed gennem det at turde have nogle forventninger til dem læringsmæssigt”, sagde Camilla Bjerre Damgaard.

”Vi savner at kigge på det systemiske niveau. Dvs. på hvordan vi i et tværprofessionelt og tværkommunalt samarbejde kan identificere familier med problemer og hjælpe dem tilbage til livsduelighed, til at kunne klare sig selv”, sagde Steffen Bohni.

De fire paneldeltagere, der kom med hver deres viden, interesser og holdninger på området, holdt konferencedeltagerne godt fanget, mens de udfordrede NUBU og hinanden på, hvordan man virkeligt gennem forskning formår at gøre en konkret forskel for udsatte børn og unge.

Kontakt Morten Hulvej Rod, centerchef i NUBU:  +45 28 51 51 21/ moro@phmetropol.dk

NUBU's åbningskonference 

NUBU's åbningskonference 

NUBU's åbningskonference
NUBU's centerchef Morten Hulvej Rod præsenterer NUBU's mission og planlagte aktiviteter.

NUBU's åbningskonference  

NUBU's åbningskonference  
​Debatpanelet (fra venstre): Steffen Bohni, direktør, Gribskov Kommune, Camilla Bjerre Damgaard, programchef, Egmont Fonden, Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening, Amalie Utzon, landsformand, Ungdommens Røde Kors.
 

 --- nyt fra Laura----