Genveje


Videnscenter på Ældreområdet bliver en del af MetropolVidenscenter på Ældreområdet bliver en del af Metropol

Af Rikke Lund Hansen
01. oktober 2010

Videnscenter på Ældreområdet – Gerontologisk Institut fusionerede den 1. oktober med Professionshøjskolen Metropol. Videncentrets ekspertise vil kanalisere værdifuld viden om ældre ind i Metropols uddannelser.

Fusionen er et led i Metropols strategi om at styrke og synliggøre forsknings- og udviklingsområdet, hvor Videncenter på Ældreområdet – Gerontologisk Institut med særlig vægt kan bidrage med formidling og forskning inden for ældreområdet.

Det overordnede sigte med centrets arbejde er at styrke ældres muligheder for aktiv deltagelse, synlighed og indflydelse i samfundet.

Videncenter på ældreområdet beskæftiger sig med ældreområdet i bred forstand. Det overordnede sigte med centrets arbejde er at styrke ældres muligheder for aktiv deltagelse, synlighed og indflydelse i samfundet - og samtidig forebygge konsekvenserne af sygdom, svækkelse og isolation. Målet er således ligestilling, ligebehandling og ligeværd for alle ældre.
 
Videncentrets primære opgave er at foretage uafhængig og interessefri indsamling, bearbejdning og ikke mindst formidling af anvendelig viden om forskning, forsøg og udvikling på ældreområdet, mens egentlig forskningsaktivitet er forankret i Gerontologisk Institut.


 

Videncenter på Ældreområdet – Gerontologisk Institut vil fremover være forankret i området Forskning og Udvikling på Sundhed, Pleje og Rehabliteringsområdet, som det ene af de tre videncentre med fælles ledelse og administration. De to øvrige videncentre er Center for Urban Sundhed og Center for Sammenhængende Forløb.

De tre videncentre har hvert sit overordnende fokus, men ældre mennesker er fokus for flertallet af opgaver i de to eksisterende centre.


--- nyt fra Laura----