Genveje


Stor interesse for unge og fattigdomStor interesse for unge og fattigdom

Af Adam Johansen
12. december 2011

I sidste uge samledes omtrent 100 deltagere til det tværfaglige arrangement "Ung og Fattig", som blev afholdt på Institut for Socialt Arbejde. Tilmeldingslisten vidnede om en stor interesse fra de studerende, som indtog 81 pladser i salen. Herudover var der undervisere og praktikere udefra.

Temaet var unge og fattigdom, og dagens oplæg handlede om sociale udfordringer for forskellige grupper af unge i alderen 18-25 år. Oplæggene gav anledning til både spørgsmål og diskussion i salen. Her kan du læse om to af de emner, som blev diskuteret på dagen, og som har stor betydning i det sociale arbejde.

Unge flygtninge isoleres

Anemone Kierkgaard, som er nyuddannet socialrådgiver og netop har skrevet BA-projekt om unge flygtninge på nedsat starthjælp, indledte dagen. Hun fortalte blandt andet om de unge flygtninge, som er ramt af fattigdom og typisk ikke har et stort netværk i Danmark. De har svært ved at opretholde kontakten til de venner, de har fået i asylcentrene, fordi de, efter at have fået tilkendt ophold, ofte spredes rundt i hele Danmark. For dem er transporten rundt i landet en stor udgift, og de har svært ved at få danske venner, fordi de ikke har råd til at deltage i de sociale arrangementer, fx at gå i biografen, på café eller en tur i byen. Nyt og smart tøj, som danske unge køber, er også helt uden for rækkevidde.

De er ramt af fattigdom men er stadig fuldt ud opsat på at få en uddannelse

Anemone Kierkgaard trak linjer til den tyske sociolog og filosof, Axel Honneth, som skriver om menneskers behov for personlig og kropslig anerkendelse – et behov som hun ikke ser opfyldt hos disse unge. De unge flygtninge, Anemone Kierkgaard har interviewet i forbindelse med sit projekt, er ikke kommet til Danmark for at opnå starthjælp, og de har ikke selv haft indflydelse på, at deres flugt er endt her i landet.  De er ramt af fattigdom, men er stadig fuldt ud opsat på at få sig en uddannelse.

Flygtninge på nedsat starthjælp får 5.367 kr. brutto om måneden.

Flere unge i fattigdom

Lene Nedergård er lektor i socialrådgivning på Institut for Socialt Arbejde, og hun har for nylig har skrevet et speciale om unge på ungeydelse. Lene Nedergård fortalte på dagen om 11 unge, hun har interviewet om deres levevilkår på ungeydelse. De første seks måneder har de godt 1000 kr. mere end de unge flygtninge, men efter 6 måneder er der kun godt 100 kroner forskel, fordi ydelsen falder. Det betyder, at de lever i fattigdom.

Over 50.000 unge er i dag på ungeydelse

 

Bare udgifter til et værelse tager en stor del af budgettet, og for nogle betyder det, at de ikke har råd til mad sidst på måneden. Nogle af pigerne prostituerer sig i den forstand, at de søger sammen med en fyr, for simpelthen få et sted at sove, fortalte Lene Nedergård. Hendes undersøgelser af de unge viser endvidere, at tøj opleves som en vigtig social markør, og at de unge meget gerne vil undgå at blive sat i bås med hjemløse og misbrugere.

I 2008 havde mere end 90 % af de unge mellem 18-24 år været på ungeydelse i over 1 år. Dengang havde mange af de unge andre problemer end ledighed. De havde svage netværk, svage familiebaggrunde og dårlig grundskole. I dag ser det anderledes ud, fordi der er mange flere på ungeydelse, nemlig over 50.000, og de fleste af dem har kun ledighed som problem. Ungeydelsen er indført for at unge under 25 år skal søge uddannelse og have økonomisk fordel at udskifte ydelsen med SU.

Unge på ungeydelse får 6.472 kr. brutto om måneden. Efter 6 måneder får de 5.486 kr. pr. måned.

Hvis du vil vide mere om dagen, eller har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte arrangør Adam Johansen.