Genveje


Studerende og veteraner udvikler hjælp til PTSD-ramteStuderende og veteraner udvikler hjælp til PTSD-ramte

Af Thomas Worm
17. december 2013

Som led i projektet OPALL om offentlige-private alliancer har studerende og veteraner gennemført et innovationsforløb. Det har resulteret i løsningsforslag, der kan hjælpe krigsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom, PTSD.

Efter deltagelsen i krige på Balkan, i Irak og Afghanistan har Danmark fået en gruppe af krigsveteraner, og et stigende antal af dem udvikler PTSD.

Veteraner med intense PTSD-symptomer kan både opleve fysiske og psykiske gener og lider af symptomer som nedsat hukommelse, søvnbesvær, angst og depression. Det har store konsekvenser for deres relationer til familie og venner og deres muligheder for at få eller fastholde et job.

Næsten 10 % af veteranerne fra Afghanistan har PTSD

Det er uvist præcis hvor mange danske veteraner, der har PTSD, men i den nyeste undersøgelse af veteraner fra Afghanistan havde 9,7 % af undersøgelsens deltagende veteraner intense PTSD-symptomer 3 år efter udsendelsen. Dertil kommer, at 17 % af dem havde PTSD-symptomer lige under grænseværdien for en diagnose.

Fra såvel forsvaret som kommuner er der de seneste år etableret en række tilbud til veteranerne. Der er dog stadig er et potentiale for at udvikle og implementere mere systematiske og koordinerede tilbud, både til forebyggelse, tidlig opsporing og rehabilitering af veteraner med PTSD.

Forslag om netværk, monitorering og indgange til arbejdsmarkedet

Det er baggrunden for, at Metropol i regi af OPALL-projektet har samlet en gruppe af studerende og veteraner i et 6 ugers innovationsforløb. Her skulle 3 tværprofessionelle teams af Metropol-studerende, veteraner og pårørende i fællesskab udvikle forslag til bedre rehabilitering af krigsveteraner med PTSD.

Et samarbejde mellem studerende, veteraner og pårørende

I innovationsforløbet deltog i alt 7 veteraner/pårørende og 12 studerende fra Metropols uddannelser til sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, katastrofe- og risikomanager, socialrådgiver og professionsbachelor i ernæring og sundhed.  

Torsdag den 28. november fremlagde de tre grupper deres forslag der i overskifter handlede om:

V+, et netværk af veteraner
En model for, hvordan man kan organisere et team af veteraner, kaldet V+’ere, der kender de PTSD-ramtes sprog og situation. V+’erens rolle er at være kontaktperson, hjælper og bindeled til de mange, men ofte uoverskuelige offentlige og private tilbud til PTSD-ramte.

Vet-OP App, en applikation til smartphones.
Kan bruges til tidlig opsporing af veteraner med risici for udvikling af PTSD. Ideen er at veteranen bruger den til at dele information om humør, fysik og søvn med eksempelvis pårørende eller en kontaktperson som eksempelvis en V+’er.

VITA, Veteraners Indgang Til Arbejdsmarkedet.
En model for organiseringen af et Human Ressource-netværk, der kan afdække kompetencerne hos veteraner med PTSD og derefter hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

En gruppe af studerende og veteraner fremlægger deres ide til en Vet-OP App, en applikation til smartphones
To veteraner og to studerende fremlægger deres forslag om en Vet-OP App, en applikation til smartphones, der kan bruges til tidlig opsporing af veteraner med risici for at udvikle PTSD.

Ekspert: Godt også at medtænke private aktører

De studerende fik kvalificeret feedback på deres forslag fra blandt andet et panel med fem eksperter, der kom fra en kommune, en virksomhed, Socialstyrelsen, veteranernes fagforening HKKF samt forsvaret.

I panelet sad blandt andre militærpsykolog Solvej Moesgaard fra forsvaret:

"Det er nogle gode og innovative forslag, de studerende og veteranerne er kommet med, og mange af dem bygger fint videre på ideer og tiltag der i en eller anden form også findes i dag. To af de store spørgsmål, de efterlader, er, dels hvordan man uddanner de involverede i fx V+netværket og VITA, dels hvordan de her tiltag kan finansieres. For de er omkostningstunge. I den sammenhæng synes jeg, det er rigtig godt, at OPALL også medtænker samarbejdet med private aktører."

Ekspertpanelet giver feedback til studerende og veteraner
Ekspertpanelet giver feedback til studerende og veteraner under fremlæggelsen af deres forslag.

Ekspertpanel på finaledagen

Ved fremlæggelserne på finaledagen fik studerende og veteraner feedback på deres løsningsforslag fra følgende panel af eksperter:
Lisbeth Brixen Nielsen, sagsbehandler på Livslinien, HKKF
Birthe Larsen, faglig konsulent i VISO, Socialstyrelsen.
Line Andersen, udviklingschef i Olivia Danmark
Heidi Anita Stentoft, Veterankoordinator, Slagelse Kommune
Solvej Moesgaard, militærpsykolog i Forsvaret

Studerende: Berigende at samarbejde med sin målgruppe

En af de studerende, der har deltaget i innovationsforløbet er ergoterapeutstuderende Mille Hein, der fortæller, at hun meldte sig af flere årsager:

"På uddannelsens modul 12 blev vi undervist i innovation, og det havde jeg meget lyst til at arbejde videre med.  Desuden skriver jeg bacheloropgave om det psykiske arbejdsmiljø for veteraner, så at deltage i det her forløb passede lige til min faglige profil og har givet mig et vigtigt netværk til min bacheloropgave."

Mille forklarer, at det har været en berigende oplevelse at samarbejde med veteranerne og på den måde skabe en brugerdreven innovation ved at repræsentanter for målgruppen selv har været involveret i udviklingen af de forslag, grupperne kom frem til.

Veteranernes indspark og kritik har virkelig kunnet kvalificere de valg, vi skulle træffe undervejs.

Studerende Mille Hein, ergoterapeutuddannelsen

"Veteranernes indspark og kritik undervejs har virkelig kunnet kvalificere vores diskussioner og de valg, vi skulle træffe, når vi skulle fokusere vores løsningsforslag," siger Mille Hein og slutter:

"Jeg håber sådan for kommende studerende, at Metropol vil arbejde videre med at lave flere af sådan nogle innovationsforløb som det her. Det kunne være en oplagt model for, hvordan man laver spændende valgfag på modul 13."

Veteran: Arbejd videre med ideen om faste kontaktpersoner

Glæden over samarbejdet er ikke kun at spore hos de studerende. Veteran og deltager i OPALL-projektet Martin Hansen siger om sin oplevelse af forløbet:

"Jeg startede med at være lidt skeptisk over for ideen om at skulle samarbejde med nogle studerende. For når jeg selv går ind i noget, så gør jeg det med liv og sjæl og har høje forventninger til andre om det samme. Og ville de studerende nu det? Men der må jeg bare sige, at de studerende har været totalt dedikerede. Så der kom en super, super spændende proces ud af det med nogle interessante forslag, jeg håber, der bliver arbejdet videre med."

Som repræsentant for målgruppen af veteraner håber Martin især, at der kan arbejdes videre med ideerne om faste støtte- og kontaktpersoner, fx som de blev skitseret i forslagene om V+-netværket og VITA, Veteraners Indgang Til Arbejdsmarkedet.

Arbejder videre med forslagene i Innovation Camp

Ann Rasmussen, der er projektleder for Metropols OPALL-aktiviteter, fortæller, at de studerendes løsningsforslag nu granskes yderligere og vil danne udgangspunkt for en Innovation Camp i starten af 2014. Der vil offentlige og private aktører igen mødes for at arbejde videre med bl.a. de studerendes forslag og drøfte hvilke perspektiver, som de kan se for et samarbejde om at innovere rehabiliteringen af veteraner med PTSD.

Billede af projektleder Ann Rasmussen
Projektleder Ann Rasmussen: I starten af 2014 vil OPALL arbejde videre med gruppernes løsningsforslag på en Innovation Camp for offentlige og private aktører.

Der er nogle veteraner, som ikke selv udtrykker ønske at blive hjulpet, men som har brug for hjælp. Til den gruppe er der brug for en opsøgende indsats.

Militærpsykolog Solvej Moesgaard

Militærpsykolog Solvej Moesgaard håber, at der i det videre arbejde ikke mindst vil være fokus på en særligt udsat gruppe af veteraner:

"Der er nogle veteraner, som ikke selv udtrykker ønske at blive hjulpet, men som har brug for hjælp. Til den gruppe er der brug for en opsøgende indsats. De studerende var også inde på det i deres forslag, men jeg tænker, at vi skal blive endnu skarpere på, hvilke metoder vi kan bruge for at nå ud til den målgruppe."

For mere information

Innovationsforløbet i regi af OPALL om hjælp til krigsveteraner med PTSD er tilrettelagt af
Ann Rasmussen, projektleder for Metropols aktiviteter i OPALL    
Stinne Fraas, lektor på Ergoterapeutuddannelsen
Ann Kristina Mikkelsen Bojsen, adjunkt på Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen
Mimi Petersen, lektor på Socialrådgiveruddannelsen (første del  af forløbet)

eu