Genveje


6 mio. kr. til stærkere indsats for udsatte unge6 mio. kr. til stærkere indsats for udsatte unge

Af Anne Trap-Lind
10. april 2014

Hjælp til udsatte børn og unge skal komme hurtigt og ramme rigtigt. Det kræver indsigt i de unges egne oplevelser - og dermed ny viden og redskaber i socialt arbejde. Det støtter TrygFonden nu med 6 mio. kroner.

Viden om hvordan udsatte unge selv oplever mødet med kommunen, hvordan de oplever den sociale indsats og livet som sådan er nøglen til bedre hjælp. Og dét kræver anderledes redskaber og ny læring til socialrådgiverne. Det er udgangspunktet for Projektet Vidensbaseret Socialrådgivning, der er udviklet af Institut for Socialt Arbejde.

Planen er at følge en gruppe udsatte unge i alderen 15-18 år og deres sagsbehandlere over to år med projektstart 1. april 2014. Projektet skal munde ud i en helt ny form for efteruddannelseskursus til socialrådgivere, der skal sætte dem i stand til at inddrage den unge selv i indsatsen og igangsætte en kvalificeret indsats, der matcher og følger den unges behov.

Professionshøjskolen Metropol er begejstret for bevillingen til projektet. Det er første gang, at Metropol får så mange midler fra en fond til forskning:

“Sammen kan vi yde et stort bidrag til at afdække, hvordan ny viden kan omsættes til gavn for udsatte unge, og sende et klart signal, der anerkender de professionelles kolossalt vigtige rolle i arbejdet med udsatte unge. Der er tale om et meget perspektivrigt projekt, som vi vil lægge mange kræfter i, og som passer som fod i hose med Metropols strategi”, siger rektor på Metropol Stefan Hermann.

I TrygFonden har man stort fokus på at forbedre børns og unges trivsel - både personligt, socialt og fagligt, fortæller områdechef for trivsel i TrygFonden Merete Konnerup. Det er bl.a. sket via etableringen af TrygFondens Børneforskningscenter.

"Men ny viden er først noget værd for børnene, når den bliver brugt i konkrete indsatser. Derfor ønsker vi at støtte det faglige miljø på professionshøjskolen Metropol i at udvikle en ny efteruddannelse til socialrådgiverne”, siger Merete Konnerup., .

Smartphones, video og sikker viden

I Danmark har vi en lang tradition for at yde hjælp til socialt udsatte børn og unge gennem støtte i hjem, skole, familiepleje eller døgninstitution. Ikke desto mindre findes der næsten ingen forskning, der løfter sløret for, om de unge reelt bliver hjulpet. Den mangel på viden om effektive indsatser er udgangspunktet for projektet. 

Det handler om feedback fra den unge til sagsbehandleren - og omvendt hurtig mulighed for svar tilbage - og feedback fra fagfæller til socialrådgiver, der kan styrke vedkommende i sin måde at samtale med unge udsatte på. Her kommer den moderne digitale verden ind i billedet. En app udviklet til de unges smartphones skal give dem nem adgang til at melde tilbage om oplevelser og problemer.

Projektbevillingen er et klart signal, der anerkender de professionelles kolossalt vigtige rolle i arbejdet med udsatte unge.

Stefan Hermann, rektor, Metropol

Smartphones som feedbackredskab er én del af tre dele i Vidensbaseret Socialrådgivning. Del to er brugen af video til optagelse af samtaler mellem sagsbehandleren og en ung, som et panel af supervisere kan give feedback på. Tredje del af projektet handler om at undervise socialrådgivere i, hvordan de væbnet med solid viden kan stille konkrete krav til fx opholdssteder - altså bruge videnskab til at kvalificere praksis og deres arbejde med udsatte børn og unge. 

De tre nytænkende elementer fra smartphone-, video- og vidensdelene skal til slut samles i et efteruddannelseskursus for socialrådgivere, så de kan gøre det endnu bedre for udsatte unge. 
Vidensbaseret Socialforvaltning er et pilotprojekt, og bevillingen løber over to år fra 2014 til 2016.

Løbende formidling af undersøgelsen og mere info:

Aktiviteter og resultater fra Vidensbaseret Socialrådgivning vil løbende kunne følges på projektets Metropol-site, der er på vej. Du kan også læse om projektet på Trygfonden.dk
 

Kontakt: 

Frank Cloyd Ebsen, forsknings- og udviklingsleder, Institut for Socialt Arbejde, Metropol.

Anne Trap-Lind, videnskabsjournalist og presseansvarlig for projektet tlf. 23 23 01 64 / mail: atli@phmetropol.dk

Merete Konnerup, områdechef for trivsel, TrygFonden, tlf.: 21 68 52 18 / mail: mek@trygfonden.dk --- nyt fra Laura----