Genveje


Fremtidens folkeskole sætter afFremtidens folkeskole sætter af

Folkeskolen skal kunne mere end sin ABC, siger den nye reform. Og det kan den, siger lærere, ledere og forskere, der deltog på konferencen Læringsløft 2020 en mandag i maj i AFUK’s kreative haller i København.

Af Anne Trap-Lind

"Det ypperste mål med at bedrive folkeskole er jo, at alt, hvad vi laver, skal bidrage til, at eleven udvikler sig personligt," siger Annette Hildebrand, lektor på Metropols læreruddannelse og leder af workshoppen Elevens alsidige udvikling på Læringsløft 2020-konferencen den 26. maj.


Fotos: Anne Trap-Lind
Læringsløft 2020-konferencen blev holdt i Akademiet for Utæmmet Kreativitets haller på Vesterbro i København.  

Konsortiet Læringsløft 2020, der afholdt konferencen, er et samarbejde mellem de tre professionshøjskoler Metropol, UCC og VIA UC samt Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP), Aarhus Universitet. Konsortiet blev stiftet i 2010 for at etablere samarbejder mellem forskning, uddannelse og praksis i skolerne. Først hed konsortiet "4 svar på folkeskolens udfordringer”, men det ændrede siden navn til Læringsløft 2020 i erkendelse af folkeskolereformens nye krav, der fordrer, at alle inden for professionen bliver løftet ind i en ny ramme.

Se billedreportagen fra konferencedagen hos AFUK

Gøgl og gensidig faglig respekt

På konferencedagen blev rammerne fyldt ud med posterpræsentationer og workshopdiskussioner af den nyeste forskning og udvikling inden for ledelse, inklusion og læringsmiljø, der er sket i samarbejde med udvalgte folkeskoler i løbet af konsortiets fire leveår.

Det handler om tiltag, der allerede har gjort skoler bedre samt projekter, der sigter på de fokusområder, som den nye folkeskole har som omdrejningspunkt: inklusion, klasseledelse, skoleledelse og digital læring. Alt sammen farverigt rammesat af Akademiet For Utæmmet Kreativitets (AFUK) stemningsmættede lokalitet og gøglere, der sørgede for, at ingen forfaldt til akademisk tomgang.