Genveje


Eksperiment: Sådan kan studerende komme hurtigere igennem studietEksperiment: Sådan kan studerende komme hurtigere igennem studiet

Kan studerende med særligt talent klare studiet på kortere tid med samme faglige resultat? Lektor Rikke Lang Ingebrigtsen fra Metropols radiografuddannelse fortæller om resultater og udfordringer, når ressourcestærke studerende gennemfører moduler på den halve tid.

Lektor Rikke Ingebrigtsen

På røntgenafdelingen lærer de radiografstuderende på modul 3 og 4 de grundlæggende færdigheder i radiografi. Men nogle kan lære det det hele på den halve tid. Eksperimentet "Accelereret studieforløb" viser nemlig, at man med særlige pædagogiske metoder og aktiviteter kan afkorte studietiden for studerende med særligt talent. Men det viser også, at der er udfordringer forbundet med at nedsætte studietiden.Hvad gik eksperimentet ud på?

Rikke: ”Vores hypotese var, at hvis særligt talentfulde studerende kan spottes tidligt i uddannelsen og følge et klinisk forløb, der er specielt pædagogisk tilrettelagt, kan de gennemføre radiografuddannelsens modul 3 og modul 4 på den halve tid og med mindst samme faglige resultat, som øvrige studerende. Og derved kan de gennemføre uddannelsen på kortere tid end normeret.” 


Eksperimenter i Uddannelseslaboratoriet

Eksperimentet er en del af Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium, som er et regionalt uddannelsesprojekt, der rummer 51 uddannelseseksperimenter. Læs mere om eksperimenterne.

De to radiograf-studerende, der deltog i eksperimentet, gennemførte og bestod de to moduler på den halve tid.

Lektor Rikke Ingebrigtsen

Hvilke resultater viste eksperimentet?

Rikke: ”De to radiografstuderende, der deltog i eksperimentet, gennemførte og bestod de to moduler på den halve tid. Forløbet gav således de studerende de nødvendige kompetencer for at bestå. I forhold til karaktererne, blev modul 3 vurderet som ”bestået/ikke bestået”, hvorimod modul 4 bestås med karakter. 

Når vi sammenligner karaktererne med karaktergennemsnittene for de to sidste gennemløb af modul 4, præsterede deltagerne ca. en karakter lavere i eksperimentet. Den lavere karakter kan skyldes, at de accelererede forløb kræver så forholdsmæssig mange ressourcer hos den studerende, at det går ud over tid og overskud til at studere til eksamen.”

Hvordan kan resultaterne bruges?

De erfaringer, vi har gjort os i forhold til at initiere motivation, mening, lyst og drivkraft hos de studerende kan med fordel inddrages i de øvrige moduler på radiografuddannelsen.

Lektor Rikke Ingebrigtsen 

Rikke: ”De erfaringer, vi har gjort os i forhold til at initiere motivation, mening, lyst og drivkraft hos de studerende kan med fordel inddrages i de øvrige moduler på radiografuddannelsen." 

"Specielt kan erfaringerne med studieunit, hvor vi skaber kontinuitet i den kliniske vejledning styrke den kliniske del af uddannelsen og i højere grad koble teori og praksis tættere i uddannelsen. Det kan i sidste ende styrke de studerendes kompetencer.”

Studieunits

Begrebet dækker over en læringsmetode, hvor de studerende øver sig i et miljø, der efterligner praksis. I dette tilfælde er det et røntgenrum med rigtige patienter, hvor der afsættes tid til spørgsmål og refleksion. Der er derfor færre patienter til undersøgelse i et Studieunit. Det unikke er også, at de har en fast vejleder tilknyttet, som kan følge de studerendes læring tæt.

Eksperimentet har vist, at studieunits overordnet er en velegnet metode i forbindelse med accelererede forløb.

Lektor Rikke Ingebrigtsen

Hvad gjorde I anderledes?

Rikke: ”I samarbejde med Røntgenafsnittet på Hvidovre Hospital tilrettelagde vi et særligt klinisk forløb som et ’studieunit’, hvor den samme kliniske vejleder deltog gennem hele forløbet. I de pædagogiske metoder blev der lagt vægt på refleksion, medinddragelse, meningsaspektet, teori/praksis kobling, selvstændighed og motivation

Hvilke erfaringer kan du give videre?

Rikke: ”Eksperimentet har vist, at studieunits overordnet er en velegnet metode i forbindelse med accelererede studieforløb, da det skærper de studerendes orientering mod mål og niveau. Samtidig har de planlagte aktiviteter undervejs i form af daglige små refleksionsøvelser, tekniske eksperimenter, ugentlige tests etc. virket og var brugbare i forhold til kontinuerlig evaluering og konkret standpunkt gennem forløbet.”

Røntgenrum

I røntgenrummet, der blev brugt som studieunit under eksperimentet, var der tid til både spørgsmål og refleksion.

Hvilke udfordringer stødte du på undervejs?

Rikke: ”Studieunit har som metode vist sig at være effektiv men også ressourcekrævende for røntgenafdelingen, hvor det foregik. I praksis er der en interesse for at holde fast i omfanget af den kliniske undervisning i uddannelsen, som styrker de studerendes praktiske kompetencer.  I første omgang betyder det, at vi ikke tilbyder accelererede forløb på yderligere kliniske moduler, men erfaringerne kan bruges mere generelt i forhold til de øvrige moduler og evt. nye forløb på sigt. 

Og Rikke tilføjer: ”Når man udvælger studerende til accelererede forløb, skal man desuden have in mente, at talent ses og udfoldes forskelligt, og jeg vil derfor anbefale en systematisk og nuanceret indsamling af data, som grundlag. I dette eksperiment betød en meget kort tidsfrist, at de to studerende blev valgt ud fra karakterer, studieaktivitet samt tilbagemeldinger fra undervisere, der havde haft det pågældende hold. Der kunne godt have været flere faktorer i spil.”

Det kan motivere de bogligt dygtige studerende til at blive i uddannelsen frem for at søge til andre uddannelser.

Lektor Rikke Ingebrigtsen


Hvem kan bruge erfaringerne fra eksperimentet?

Rikke: ”Uddannelser der ønsker at arbejde med talentudvikling og pleje af studerende med særlige ressourcer, kan muligvis bruge og overføre vores erfaringer direkte. Især hvis modulopbygningen ligner radiografuddannelsens."

"Det kan også vise sig udbytterigt at afprøve erfaringerne på teoretiske moduler. Det kan motivere de bogligt dygtige studerende til at blive i uddannelsen frem for at søge til andre uddannelser. Accelererede teoretiske forløb vil ikke påvirke hverken kliniktid eller andre kliniske ressourcer, som har været en udfordring i dette eksperiment.”  

Vil du vide mere om eksperimentet "Accelererede forløb", kan du kontakte lektor Rikke Ingebrigtsen.


--- nyt fra Laura----