Genveje


Det Sundhedsfaglige og Teknologiske FakultetDet Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet

Fakultetet rummer fem institutter med tilsammen 11 grunduddannelser samt tilhørende efter- og videreuddannelser. Dertil kommer en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er forankret i de faglige miljøer på institutterne.

Kort om fakultetets ledelse og organisering.

​Den 1. marts 2018 blev Metropol og UCC til Københavns Professionshøjskole. Se organisationsdiagram for den nye organisering.

Dekan

Fakultetet ledes af dekan Randi Brinckmann, der har særligt ansvar for fakultetets forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Institut for Ernæring og Jordemoderkundskab

Instituttet ledes af institutchef Mette Simonsen
Instituttet rummer tre grunduddannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsmiljøer.
Jordemoderuddannelsen ledes af Bodil K. Møller.
Ernærings- og Sundhedsuddannelsen ledes af Cecilie Sveistrup.
Bachelor’s Degree in Global Nutrition and Health ledes af Mette Simonsen.

Institut for Fysioterapi og Ergoterapi

Instituttet ledes institutchef af Katrine Hornum-Stenz.
Instituttet rummer to uddannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsmiljøer.
Ergoterapeutuddannelsen ledes af Helle Mousing
Fysioterapeutuddannelsen ledes af uddannelsesleder Jannick Marschall.

Institut for Sygepleje

Instituttet ledes af en institutchef Annegrete Juul. I instituttets ledergruppe indgår de fem uddannelsesledere på SygeplejerskeuddannelsenLisbet Madsen, Lene JustCarina Nørby SøndergårdKirsten Elisabeth Lomborg og Dorte Helving Rasmussen

Institut for Teknologi

Instituttet ledes af institutchef Anette Kjeldal Lausten.
Instituttet rummer fem uddannelser, der hver ledes af fire uddannelsesledere.
Bioanalytikeruddannelsen ledes af Henrik Hansen.
Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen ledes af Lars Zwisler.
Laborantuddannelsen ledes af Lise Rølmer Nissen.
Radiografuddannelsen ledes af Anne-Mette Briand.

Institut for Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse

Instituttet samler alle efter- og videreuddannelser inden for det velfærdsfaglige område. Det vil sige såvel uddannelser rettet mod de professioner, som fakultetet uddannelser til, som uddannelser til andre faggrupper, der arbejder inden for sundhedssektoren, det socialfaglige, det ernæringsfaglige, det biotekniske eller det biomedicinske område. Instituttet ledes af Institutchef Dorte Rasmussen og afdelingsledere Tina Nielsen og Katrine R. Pedersen

Tværprofessionelle uddannelsesforløb

Koordination og ledelse af Metropols tværprofessionelle uddannelsesforløb, især på modul 5 og modul 13, er forankret på det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet og ledes af uddannelsesleder Kirsten Falk.

Kontakt

Dekan
Randi Brinckmann

Direktionssekretær
Marianne Syders