Genveje


StrategiStrategi

Hvordan ser Metropol ud i 2020? Vi sætter billeder på Metropols strategi 2020 og fortæller, hvorfor og hvordan vi vil skabe de bedste uddannelser og professioner nogensinde.


Metropol har en vision om at være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi uddanner til og med. Det gør vi først og fremmest med uddannelser af høj kvalitet, som er funderet i toneangivende forskning og god praksis i professionerne.

Med denne vision introducerer vi fem strategiske mål, som forholder sig offensivt til den virkelighed, vi står i: At der fra mange sider er pres på de professionelle medarbejdere: De skal opfinde nye arbejdsgange; levere bedre og mere effektiv undervisning, pleje og behandling; styrke sammenhængen i vores velfærdsydelser; kende, forstå og implementere nyeste viden og forskning; samt i deres professionelle virke være klædt på til at træffe velbegrundede og afgørende valg på det grundlag.


I strategifolderen udfoldes Metropols mål og ambitioner i Strategi 2020.

Se strategifolder som pdf.

Det er en ambition, som først og fremmest forudsætter uddannelser af høj kvalitet. For Metropol betyder høj kvalitet i uddannelserne, at de skal være funderet i toneangivende forskning og god praksis i professionerne. For at kunne drive en fokuseret og systematisk professionsfaglig udvikling skal Metropol styrkes som uddannelsesinstitution. Dermed bliver vi en endnu stærkere og attraktiv samarbejds- og videnspartner såvel nationalt som internationalt.

Udviklingskontrakt
Metropol har - på linje med andre videregående uddannelsesinstitutioner - indgået en treårig udviklingskontrakt med uddannelsesministeren.

Læs mere om Metropols udviklingskontrakt