Genveje


StudieaktivitetStudieaktivitet

Med en landsdækkende model for studieaktivitetsmodel forsøger vi at gøre det tydeligt, at vores uddannelser er fuldtidsstudier, der består af meget mere end blot almindelig undervisning.

På Metropols uddannelser lægger vi vægt på at have en højt timetal på skolen. Sammen med de øvrige studieaktiviteter som gruppearbejde, forberedelse og praktikforløb gør det alle vores uddannelser til fuldtidsstudier.

En national model

Så for at vise ansøgere til uddannelserne og vore nuværende studerende, hvordan vi forventer, at de bruger tiden i løbet af uddannelsen, bruger vi professionshøjskolernes nationale studieaktivitetsmodel. Modellen er udarbejdet i regi af vores samarbejdsorgan Professionshøjskolernes Rektorkollegium.

Fire kategorier af studieaktivitet

I modellen inddeles de studerendes arbejdsindsats i fire overordnede kategorier. Modellen viser således, hvordan de enkelte uddannelser forventer, at deres studerendes studieaktivitet fordeler sig inden for de fire kategorier. Modellen bruges såvel på uddannelsen som helhed og som på uddannelsens semestre / moduler.

Modellens skabelon ser således ud.

Billede af skabelonen for studieaktivitetsmodel

Alle uddannelser bruger modellen

De enkelte uddannelser lægger i løbet af 2013 studieaktivitetsmodellen for netop deres uddannelse ud her på websitet under menupunktet "Uddannelsens navn"  - Undervisningsformer - Studieaktiviteter på uddannelsen.

Overskrifterne på de fire kategorier af studieaktivitet i den nationale studieaktivitetsmodel lyder:

Kategori 1: Initieret af underviser. Med deltagelse af undervisere og studerende. Skemalagt. Det typiske eksempel er klasseundervisning.

Kategori 2: Initieret af underviser. Med deltagelse af studerende. Kan være skemalagt eller ikke skemalagt. Typiske eksempler er praktikforløb, praktiske øvelser og litteratursøgning.

Kategori 3: Initieret af studerende. Med deltagelse af studerende. Sjældent skemalagt.
Det typiske eksempel er selvstændige studier i forbindelse med fx opgaveskrivning.

Kategori 4: Delvist initieret af studerende. Med deltagelse af undervisere og studerende. Kan være skemalagt eller ikke skemalagt. Typiske eksempler er fremlæggelser af studieprodukter og evalueringer af studieforløb.


--- nyt fra Laura----