Genveje


ReferNetReferNet

ReferNet er et europæisk netværk, der arbejder med at samle, analysere og sprede information om erhvervsuddannelserne på tværs af Europa.

Erhvervsuddannelser i Europa

Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Professionshøjskolen Metropol varetager opgaven i Danmark med at samle, analysere og sprede information om erhvervsuddannelserne. Den seneste rapport om erhvervsuddannelserne i Danmark, på dansk og engelsk, kan downloades på nedenstående links. Rapporterne er en del af en serie om erhvervsuddannelserne i EU-lande samt Norge og Island. Rapporterne er alle udarbejdet af eksperter fra de enkelte landes repræsentanter i ReferNet.

Cedefop – Europæisk Center for Erhvervsuddannelserne

Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, er det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelser og har sit hovedkontor i Thessaloniki, Grækenland. Det er centrets opgave at støtte EU-Kommissionen i at styrke og udvikle erhvervsuddannelserne i EU. Centret vil udvikle og udbrede en fælles politik for erhvervsuddannelserne og øge kendskabet til og forståelsen af erhvervsuddannelsernes rolle i livslang Læring.

Om ReferNet

ReferNet blev oprettet af Cedefop for at imødekomme efterspørgslen efter information, der kan sammenligne de enkelte EU-medlemslandes udvikling og politik indenfor erhvervsuddannelserne. Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Metropol er den danske repræsentant i ReferNet.

På Cedefops hjemmeside kan du læse og downloade alle EU-lande samt Norge og Islands rapporter om erhvervsuddannelser mv.

Nyheder

På følgende links kan du få nyheder fra Cedefop

Øvrige links