GenvejeErgoterapeutErgoterapeut

Design hverdagslivet - bliv ergoterapeut.

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole.

Den 1. marts fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på én af vores uddannelser fra sommeren 2018 kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. 

Ergoterapeutuddannelsen på Metropol er en 3½-årig professionsbachelor. Som ergoterapeut får du betydning for andre menneskers hverdagsliv og fremtid. Du er med til at forme menneskers hverdag og gøre en forskel for dig selv og andre. Du arbejder både med krop og psyke, med syge og raske, med unge og gamle. Du bruger din kreativitet og personlige indsigt til at skabe løsninger, der er skræddersyet til den enkelte.

Hvis du skal starte på uddannelsen, kan du allerede nu læse lidt om din studiestart.​

Jobmuligheder som ergoterapeut

Som ergoterapeut kan du fx arbejde som konsulent inden for arbejdsmiljø eller designe hjælpemidler i det private erhvervsliv - måske endda i din egen virksomhed. Eller du kan arbejde som rådgiver eller sagsbehandler, fx med hjælpemidler i en kommune eller som ergoterapeut på et hospital, på ældrecentre eller i socialpsykiatrien. Du kan også udvikle og genoptræne børn i børneinstitutioner og på specialskoler, ligesom du kan vælge at forske eller arbejde som leder. 

Læs mere om job og karriere

Uddannelsen

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen udvikler du både dine faglige og personlige kompetencer. Du lærer om sundhed og sygdom og opøver færdigheder, som gør dig i stand til at støtte borgeren i at vælge, organisere og udføre de aktiviteter, der optager dem i deres hverdag. 

I løbet af uddannelsen kommer du flere gange i praktik. Her får du mulighed for at afprøve og udvikle dine terapeutiske kompetencer og din teoretiske viden. Du har selv stor indflydelse på, hvor du kommer i praktik. Du kan vælge mellem mange forskellige arbejdsområder, som fx rehabilitering, arbejdsmiljø og ergonomi, psykiatri, genoptræning og behandling af børn.

Læs mere om uddannelsens opbygning

Campus Sigurdsgade på Instagram