Genveje
RadiografRadiograf

Radiografuddannelsen forener højteknologisk viden med respektfuld omsorg for mennesker.

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole.

Professionshøjskolerne UCC og Metropol er fusioneret. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole.

Læs dette før du søger optagelse på radiografuddannelsen

Kroppen er forunderlig, og billeder kan gøre os klogere på dens funktioner og sygdomme. Som radiograf behersker du en stor viden om teknologi og mennesker, som du bruger til at afdække sygdomme. Du møder hver dag mennesker i alle aldre og forskellige livssituationer. Din viden om anatomi og radiografisk teknologi er en vigtig brik i undersøgelse og behandling af den enkelte patient, og du samarbejder tæt med blandt andet læger, sygeplejersker og bioanalytikere.

Som radiograf skal du have lyst til at arbejde med mennesker og teknik. Du skal være nysgerrig i forhold til ny teknologi. Derudover kræver arbejdet, at du kommer tæt på patienterne, kan vise dem respekt og er parat til at yde dem den nødvendige omsorg.

Hvis du skal starte på uddannelsen, kan du allerede nu læse lidt om din studiestart.​

Uddannelsen

Som studerende på radiografuddannelsen følger du et studieforløb, der veksler mellem teoretisk og klinisk undervisning (praktik). De første to år af uddannelsen er en basisdel fælles for alle radiografstuderende, herefter fortsætter du i én af tre studieretninger inden for enten radiologisk billeddiagnostik, nuklearmedicinsk billeddiagnostik eller stråleterapi. Uddannelsen afslutter du med et professionsbachelorprojekt. 

I løbet af uddannelsen er der mulighed for udvekslingsforløb i udlandet.

Radiografuddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 3½ år, og du bliver professionsbachelor i radiografi. Læs mere om uddannelsen.

Job som radiograf

Som radiograf arbejder du typisk på et hospital og har ansvar for at udføre mange forskellige slags undersøgelser og behandlinger – både almindelige røntgenundersøgelser af fx knogler, hjerte og lunger, men også mere komplekse undersøgelser og behandlinger som CT-, MR-, og ultralydsscanning, gennemlysning, nuklearmedicinske undersøgelser og stråleterapi.

Læs mere om job og karriere