Genveje


AdgangskravAdgangskrav

Din adgang til optagelse på den sundhedsfaglige diplomuddannelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at du har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU), samt at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder betingelserne, har du mulighed for at søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om adgangsbetingelserne eller om du opfylder dem.

Realkompetencevurdering

Formålet med ansøgningen er, at vise at du har uddannelsesmæssige kompetencer på det rette niveau. Dvs. at du vurderes at være studieegnet i forhold til den diplomuddannelse, som du søger optagelse på. I denne vurdering kan også inddrages færdigheder som du ikke har uddannelsesbevis på, eksempelvis uafsluttede kursusaktiviteter, foreningsarbejde, tillidshverv mv.

Læs nærmere om realkompetencevurdering

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Kontakt

Studieservice

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

Mandag til torsdag
kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00