Genveje


Den sundhedsfaglige diplomuddannelseDen sundhedsfaglige diplomuddannelse

Sammenhæng i patient og borgerforløb for myndighedspersoner inden for det sundhedsfaglige områdeSammenhæng i patient og borgerforløb for myndighedspersoner inden for det sundhedsfaglige område

Bygger du bro mellem borgerens ønsker og behov og kommunens rammer?

Grundet Covid-19 er vores planer for fremtidige moduler ændret. Har du spørgsmål til moduler, der ikke er udbudt, kan du kontakte Studieservice på mail evu@kp.dk eller tlf. 72 48 75 40

Med dette diplommodul kan du få styrket dine kompetencer i arbejdet som myndighedspersoner inden for det sociale og sundhedsfaglige område. Uddannelsen udbydes i partnerskab med Substans (tidl. Vølund & Kloster.

Det får du ud af modulet

  • Du kan tilrettelægge sagsbehandling og samarbejde, så borgeren oplever et sammenhængende og koordineret forløb
  • Du får indsigt og viden så du kan være med til at udvikle myndighedsfunktionen og tilpasse den efter de samfundsmæssige udfordringer og krav
  • Du får indsigt i den kompleksitet der er i at skabe sammenhæng i patient- /brugerforløb

Det faglige indhold

  • Organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb
  • Koordineringsproblematikker og udfordringer
  • Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser
  • Rollen som myndighedsperson og brugerinddragelse
  • Sundhedsfremme og forebyggelse i sammenhængende borgerforløb

Målgruppe

For dig, som har flere års erfaring med myndighedsfunktionen på det sociale- og sundhedsfaglige område, og som ønsker at gennemføre en formelt kvalificeret uddannelse på området.

Se også vores moduler på Campus Carlsberg og  Campus Nord - Oversigt over moduler 

 

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Tilmeldingsfrist

6 uger inden ­1. undervisningsdag.

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00