Genveje


Diplom­uddannelse i erhvervs­pædagogikDiplom­uddannelse i erhvervs­pædagogik

Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik kvalificerer dig som lærer ved en erhvervsrettet uddannelse, og giver dig muligheden for at komme i dybden med de udfordringer, du oplever i din undervisningspraksis

For dig, der brænder for at undervise 

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at udvikle og kvalificere din undervisning, og dig, der ønsker at kvalificere dig til arbejdet som underviser på en erhvervsrettet uddannelse. Kravet er blot, at du som minimum har en kort videregående uddannelse og to års erhvervserfaring, eller at du er ansat på en erhvervsrettet uddannelse og har to års erhvervserfaring. 

Hvad enten du arbejder med uddannelse af voksne eller unge, kvalificerer uddannelsen dig til at tilrettelægge din undervisning i forhold til netop de deltagerforudsætninger, der gør sig gældende i din praksis. 

Giv din undervisning et større perspektiv 

Uddannelsen giver dig kompetencer til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere praksisnær undervisning. Du opbygger en stærk teoretisk og metodisk viden, knyttet til dine erfaringer fra praksis.

Igennem undervisningen får du bl.a. kendskab til samspillet mellem almen didaktik, fagdidaktik, teori og praksis. Du bliver bekendt med forskellige læringsformer og læringsforudsætninger, og du vil lære at arbejde med det i relation til udviklingen af din egen undervisning. 

Søg gratis videreuddannelse for op til 10.000 kr. årligt 

En ny VEU-Omstillingsfond dækker deltagergebyret på både korte og længerevarende moduler med op til 10.000 kr. om året. 

Kan jeg få gratis videreuddannelse? 
Hvis du er faglært eller ufaglært (dvs. har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse) – og er i job - kan du få et gratis kvalifikationsløft efter aftale med din arbejdsgiver. Du skal være opmærksom på, at du også skal opfylde de generelle adgangskrav til en akademi- eller diplomuddannelse. Læs mere her.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Hartmann Nielsen
Tlf: 51380381 
chhn@kp.dk

Vejledning, merit og realkompetencevurdering
Claus Bo Jørgensen
Tlf.: 51632486
cljo@kp.dk