Genveje


Diplomuddannelsen i KriminologiDiplomuddannelsen i Kriminologi

Diplomuddannelsen i Kriminologi (DUK) er rettet mod mennesker, som arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og relaterede problemer.

Diplomuddannelse i Kriminologi er et tilbud om et kompetencegivende videregående uddannelsesforløb, som udbydes af Københavns Universitet i samarbejde med Velfærdsfaglig Efter- og Videreuddannelse, Professionshøjskolen Metropol.

Uddannelsens omfang

DUK er en selvstændig kompetencegivende uddannelse. Den er - ligesom andre diplomuddannelser - normeret til 60 ECTS (European Credit Transfer System), svarende til ét studieårsværk. Den læses over to år (fire semestre) og er tilrettelagt, så deltagerne kan passe et arbejde ved siden af studiet.

En kriminologisk diplomuddannelse består af i alt 6 fagligt afgrænsede moduler, som gensidigt understøtter hinanden.

Obligatoriske moduler

  • Introduktionsmodul (10 ECTS-point)
  • Modul om videnskabsteori og metode (5 ECTS-point)
  • Modul om social kontrol, myndighedsudøvelse og etik (10 ECTS-point)
  • Modul fokuseret på ofre for kriminalitet samt vidnepsykologi (5 ECTS-point)
  • Modul med fokus på forebyggelse af kriminalitet (10 ECTS-point)

Herefter følger et valgfrit  modul (5 ECTS)
Her vil deltagerne i reglen vil have mulighed for at vælge imellem at have fokus på enten politiforskning eller fængsels- og institutionsforskning. I nogle tilfælde kan det valgfri modul i stedet fokuseres på en udvalgt målgruppe og/eller metode.

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt (svarende til 15 ECTS-point)
Et individuelt godkendt pensum i forbindelse med afslutningsmodulet omfatter ca. 800 sider. Til et undervisningsmodul på 10 ECTS kan der være et pensum på ca. 600 sider.

Økonomisk støtte

Frem til 2018 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. 

Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere og ansøg på Den kommunale kompetencefond

Kontakt

Fagligt indhold og undervisning
Anne Tandrup
Tlf.: 5138 0290
annt@phmetropol.dk

Pris

Prisen finder du på Det Juridiske Fakultets hjemmeside.
Der er brugerbetaling, og du må påregne en mindre udgift til undervisningsmaterialer til hvert modul.