Genveje


Diplomuddannelsen i socialformidlingDiplomuddannelsen i socialformidling

Styrk dine personlige og faglige kompetencer til at tilrettelægge, udvikle og udføre socialt arbejde.

Jeg er i fuld gang med at bruge min uddannelse og jeg kan tydeligt mærke forskel på før og efter.
Tak til Metropol og tak til lærerne for hvad jeg har fået med.

Tidligere studerende på Diplomuddannelsen i Socialformidling

Uddannelsen styrker dine personlige og faglige kompetencer til at tilrettelægge, udvikle og udføre socialt arbejde i såvel offentlige som private organisationer.

Som socialformidler kommer du til at samarbejde med mange forskellige mennesker og professioner. 

På uddannelsen rustes du til at varetage rådgivning, sagsbehandling, koordination, samarbejde og udviklingsorienterede opgaver i komplekst socialt arbejde

På uddannelsen introduceres du til forskellige perspektiver på sociale problemer samt til forskellige metoder i det sociale arbejde, herunder lovregler og de organisatoriske rammer for socialt arbejde.

Uddannelsen er målrettet dig, der er ansat som sagsbehandler, som ønsker at opkvalificere dine faglige kompetencer og til dig, der er uddannet indenfor en velfærdsprofession, og som ønsker at arbejde med sociale problemer og mennesker i udsatte positioner.

Diplomuddannelsen i Socialformidling svarer til en mellemlang videregående uddannelse (f.eks. socialrådgiver-uddannelsen). Den formelle titel er ”diplomsocialformidler” og er adgangsgivende til uddannelse på masterniveau.

Økonomisk støtte

Frem til 2018 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. 

Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læs mere og ansøg på Den kommunale kompetencefond