Genveje


BaggrundBaggrund

Den 1. januar 2015 trådte en ny beskæftigelsesreform i kraft.

Nu er midlerne til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentrene og a-kasserne udmeldt fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Metropol har justeret de eksisterende virksomhedsrettede og borgerrettede moduler på beskæftigelsesuddannelserne, så de understøtter reformen. 

Endvidere har vi udarbejdet fælleskurser for jobcenter- og A-kassemedarbejdere om det fremtidige samarbejde om at bringe ledige tilbage i varig beskæftigelse eller uddannelse.