Genveje


Borgerrettede modulerBorgerrettede moduler

De nye kommunikations-, motivations- og vejledningsmoduler har den jobrettede eller uddannelsesrettede samtale med borgerne som omdrejningspunkt. De tager afsæt i ”Min plan”, som alle ledige skal udarbejde.

Du får større kendskab til samtaleteknikker og skærpet din evne til at anvende metoder til at motivere og vejlede borgerne til uddannelse eller beskæftigelse. Det sikrer fremdriften i samtalerne, og bidrager til at målene i ”Min plan” om tilbagevenden til varig beskæftigelse lykkes.

Modulerne kan både gennemføres på Metropol og som rekvirerede skræddersyede forløb i det enkelte jobcenter. De kan også gennemføres lokalt, hvis flere jobcentre slår sig sammen og samler deltagere nok til, at der kan oprettes et hold. 

Hvis man lokalt i et jobcenter eller en A-kasse vil have dele af modulerne, kan de også gennemføres som fagspecifikke kurser.