Genveje


ReglementReglement

Bibliotekets reglement for udlån til studerende og ansatte ved Københavns Professionshøjskole, institutioner og eksterne lånere

Reglement er gældende for udlån til studerende og ansatte ved Københavns Professionshøjskole, eksterne brugere og institutioner.

Udlånspolitik
 Biblioteket ved Københavns Professionshøjskole er en del af det nationale lånesamarbejde mellem bibliotekerne i Danmark.
Alle studerende og ansatte oprettes automatisk som lånere ved studiestart eller ansættelse.

Reservationspolitik
Brugere, der er oprettet i bibliotekssystemet, kan bestille materialer til afhentning på det betjeningssted, de primært er tilknyttet eller ved valg af et af de øvrige betjeningssteder. Materialer, der findes i bibliotekets katalog, kan ikke bestilles fra andre biblioteker eller gennem bibliotek.dk

Afhentning
Reservationer og bestillinger behandles en gang dagligt og vil, hvis materialerne er hjemme, stå til afhentning efter gennemsnitligt 4 arbejdsdage. Der udsendes en servicebesked på sms eller mail, når materialet står klar til afhentning. Materialet står til afhentning i 7 dage fra beskedens afsendelse.

Udlån og aflevering
Bøger og tilsvarende udlånsmaterialer udlånes normalt for 30 dage.
For øvrige materialer kan der være forskellige udlånsperioder. Spørg på betjeningsstedet.
Materialer, der ikke er reserveret til en anden låner, kan fornys i max. 180 dage, hvorefter materialet skal afleveres. Fornyelser kan foretages direkte via din lånerstatus.

Aflevering til tiden er dit eget ansvar
Låneren hæfter personligt for lånt materiale og har ansvar for at aflevere til tiden. Du kan se dine lån og afleveringsdatoer ved at logge ind på din lånerstatus på phbibliotek.dk

Servicemeddelelser og erstatning
Hvis låneren har ajourført telefonnummer og mailadresse på hjemmesiden, sendes der følgende servicemeddelelser :

3 dage inden lånetidens ophør.
På dagen for aflevering.

  • 1. servicemeddelelse udsendes 2 dage efter afleveringsfristens udløb.
  •  2. servicemeddelelse udsendes 9 dage efter afleveringsfristens udløb.
  • 3. servicemeddelelse udsendes 32 dage efter afleveringsfristens udløb. I henvendelsen varsles et erstatningskrav, hvis materialet ikke afleveres.

Gebyrer og erstatning ved for sent afleverede materialer
Selvom du får servicemeddelelser på mail eller sms er det stadigvæk dit eget ansvar at aflevere materialet til tiden.

 Rykkergebyr 
 Gebyrtakst pr. materiale
Afleveringsfristen overskredet
 1. servicemeddelelse        
 5,00 kr.
 2 dage
 2. servicemeddelelse
 10,00 kr.
 9 dage
 3. servicemeddelelse
 25,00 kr
 32 dage
 4. henvendelse

Materialet skal nu erstattes. Der sendes en regning i
form af en faktura via vores debitorafdeling, på
materialets pris* + gebyr for overskridelse af afleverings-
datoen på 50,00 kr.**

 39 dage
 5. henvendelse
Rykkerskrivelse fra debitorafdelingen. Der pålægges et
erstatningsgebyr på 150 kr. pr. faktura (jf. Finansloven)
 56 dage
 Overgår til SKAT
Fakturaen overdrages til inddrivelse via SKAT
 70 dage

*biblioteksfællesskabet fastsætter prisen ud fra allerede kendte oplysninger. Hvis prisen er ukendt fastsættes materialeprisen til 250 kroner for enheden.
** biblioteksfællesskabet er nu berettiget til at afvise at modtage materialet og fastholde det fakturerede beløb, da vi her påbegynder proceduren for genanskaffelse af materialet.

Hvis du fornyer materiale efter at lånetiden er overskredet, vil gebyret blive tilskrevet ved fornyelsen.

Betaling af gebyr for overskridelse af afleveringsdatoen
Gebyr for overskridelse af afleveringsdatoen betales elektronisk fra bibliotekets hjemmeside. Skylder en låner 200 kroner eller mere, spærres låneren i bibliotekssystemet og kan ikke låne igen før udeståendet er betalt.

Henvendelse vedrørende regninger
Københavns Professionshøjskole: Karina Frederiksen, 5163 2835, anfr@kp.dk