Genveje


PlagiatkontrolPlagiatkontrol

Plagiatkontrol er et værktøj som er indlejret i opgaveafleveringsmodulet på IntraPol og i WISEflow, og derfor vil alle opgaver der afleveres blive plagiatkontrolleret.

Programmet, der kører plagiatkontrol både i WISEflow og på IntraPol, hedder Ephorus, og det er det samme program som bl.a. bruges på KU, DTU og alle andre professionshøjskoler i Danmark.

Resultatet af plagiatkontrollen kommer i form af en procentsats knyttet til hver enkelt opgave. Eksaminator har det primære ansvar for at vurdere plagiatrapporten. Skulle du mistænke en konkret opgave for plagiat pga. procentsatsen eller andet skal du kontakte eksaminator/uddannelsesansvarlig. Du finder kontaktoplysninger på eksaminator i WISEflow. Se denne vejledning for hvordan.

Der opfordres stærkt til, at plagiatprocenten tjekkes hurtigst muligt særligt ved eksamener med efterfølgende mundtlig eksamen. Der er ikke fastsat procentsatser for, hvornår den enkelte studerende afvises for plagiat. Det er en konkret, individuel vurdering i de enkelte tilfælde. Procentsatsen er vejledende og kan ikke stå alene.

Vejledning til at finde plagiatprocenten og forstå denne findes her.

Alle besvarelser kontrolleres i en database med data fra tidligere opgaver afleveret på uddannelser i Københavns Professionshøjskole, samt fra andre uddannelsesinstitutioner som anvender Ephorus. Derudover kontrolleres for plagiarisme fra internetkilder.