Genveje


Sådan afleverer de studerende Sådan afleverer de studerende

De studerende uploader opgaven i IntraPol og filnavnet vil i de fleste tilfælde være den studerendes studienummer. Medmindre opgavebeskrivelsen kræver andet bliver alle opgaver afleveret i én samlet fil i pdf-format.

Når de studerende afleverer deres opgave skal de samtidig bekræfte at deres opgave er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. De kan ikke aflevere deres opgave uden at have bekræftet dette.