Genveje


Gode råd om læsning, retning og feedbackGode råd om læsning, retning og feedback

Der findes et stort antal programmer samt forskellige platforme, der gør det muligt at læse, rette og give feedback på digitale opgaver.

Denne vejledning er tænkt som en inspiration og vil beskrive anbefalede redskaber samt fremgangsmåder.

Modtageren: Inden du begynder at rette og kommentere i en opgave er det væsentligt at være opmærksom på, hvem der er den tiltænkte modtager.

Bedømmelse: Målet er at bedømme den studerendes præstation og evt. afgive en karakter. I dette tilfælde er rettelser og kommentarer noter til eget brug i bedømmelsen af opgaven. Disse noter kan endvidere danne udgangspunkt for debat med censor samt anvendes som reference ved en eventuel klagesag.

Feedback til den studerende: Målet er at facilitere læring og give den studerende bedre forudsætninger for at skrive opgaver i fremtiden. I dette tilfælde er det fordelagtigt med specifik feedback, bestående af udførlige forklaringer og referencer til undervisningsmaterialet.   

Hvordan åbnes en PDF-fil på en computer?

En PDF-fil kan f.eks. åbnes via programmet Adobe Acrobat Reader. Hvis du allerede har dette program, kan du blot dobbeltklikke på filen for at åbne denne. Er programmet ikke installeret på din computer kan det downloades gratis her: Adobe Acrobat Reader.

Har du en Mac-computer kan du vælge at åbne PDF-filen via Billedfremviser (som på forhånd er installeret på din Mac).

Hvordan åbnes en PDF-fil på en tablet?

Det er muligt at åbne og læse en PDF-fil via en tablet uden at hente en app. PDF-filen kan åbnes direkte i browseren eller sendes og åbnes via mail-programmet.

Ønsker du at lave noter i PDF'en, er det derimod nødvendigt at downloade en app. Adobe Reader er et godt og gratis bud på en sådan app.

Hvordan skriver man noter i en PDF-fil der er åbnet på en computer?

Programmet Adobe Acrobat Reader gør det muligt at skrive kommentarer, som kan være tilknyttet et bestemt tekststykke eller en bestemt side. Endvidere er det muligt at tegne, at fremhæve et tekststykke med gul markør og at under- eller gennemstrege tekst. Husk at gemme PDF'en for at gemme disse kommentarer. Se ScreenStep vejledningen her.

På en Mac-computer er det også muligt at anvende Billedfremviser, der tilbyder samme funktionaliteter.

Hvordan skriver man noter i en PDF-fil der er åbnet på en tablet?

Der findes et stort udvalg af apps der kan håndtere noteskrivning i PDF-filer. En god og gratis løsning kan være Adobe Reader, der gør det muligt at skrive kommentarer, tegne med fingeren, understrege, markere eller gennemstrege tekst. Fremgangsmåden er tilsvarende til PC-udgaven af programmen beskrevet ovenfor.

Overblik over opgaven

Det aktuelle sidetal vil fremgå af menuen. Visningen kan tilpasses, så du ser hele siden eller et læsbart udsnit af denne. Se ScreenStep vejledningen her.

Indholdsfortegnelsen er velegnet til at bedømme hvorvidt længden af de enkelte afsnit lever op til opgave-kriterierne.

Det er muligt at den studerende har lavet krydsreferencer i den afleverede opgaver. En krydsreference er et link til et andet afsnit i samme PDF. Du skal være opmærksom på dette, da et klik på en sådan krydsreference eksempelvis vil sende dig fra side 2 til side 10.

Opgaven skal gemmes og sendes Når du er færdig med rettelser og kommentarer skal du gemme PDF'en. Du kan vælge at gemme oven i den eksisterende fil eller gemme en kopi, hvor du i filnavnet angiver at der er tale om en version med rettelser. Herefter kan PDF-filen eksempelvis vedhæftes i en mail.

Her kan du finde alle vores ScreenStep-vejledninger.