Genveje


Fødsler og traumer

Startdato:
26. okt. 2010
Slutdato:
26. okt. 2010
Varighed:
To temaeftermiddage, 16.15-18.30
Udbyder:
Velfærdsfaglig efter- og videreuddannelse

PH Metropols Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelse udbyder i samarbejde med Jordemoderforeningen to temaeftermiddage med oplæg og diskussion om ”Fødsler og traumer” og ”Hjemmefødsler”

Bachelorerne fra Jordemoderuddannelsen kommer ud med et tårnhøjt gennemsnit, hvilket afspejler at der bliver lavet nogle rigtig gode projekter, som er fulde af spændende og ny viden. Denne viden får du nu mulighed for at få del i og at diskutere betydningen af i forhold til vores arbejde som jordemødre. De nyuddannede jordemødre vil nogle interessante perspektiver fra deres projekter, og der bliver desuden oplæg fra en fagperson, som har stor viden og praksiserfaring inden for emnet.

Læs mere om den gratis temaeftermiddag, Hjemmefødsler.

Fødsler og traumer 

Kl. 16.20-16.40: Den gode vilje – omsorg eller overgreb?
Oplæg ud fra et narrativt perspektiv på jordemoderfaglig omsorg for kvinder med tidligere traumatisk fødselsoplevelse v. Linda K. Holmberg

En del kvinder oplever fødslen som traumatiserende med overgrebslignende oplevelser. Hvordan kan jordemoderen støtte den fødendes kvindes opbygning af en god fødselsfortælling? Jordemoderfaglig omsorg baserer sig både på en professionel og en personlig indlevelse forankret i etik og moral – hvordan kan jordemoderen ud fra dette perspektiv møde kvinden?

Kl. 16.40-17.10: Med noget i bagagen
Oplæg om relationen mellem jordemoderen og den fødende, der har været udsat for seksuelt overgreb v. Mathilde F. Jensen, Elizabeth Hofstetter og Anne-Sophie Engelbrecht

Hvilken betydning kan tidligere oplevelser af seksuelle overgreb have for kvindens fødselsoplevelse? Hvordan påvirker det jordemoderen? Er det en delvist overset problematik, og risikerer man derved at fødslen re-traumatiserer og opleves som et nyt overgreb?

Kl. 17.25-17.55: Traumer og fødselsangst
Oplæg fra Benthe Dandanell, jordemoder, psykoterapeut og kunstterapeut med mange års erfaring i arbejdet med kvinder, der er bange for at føde eller har haft en traumatisk fødsel, samt supervision af bl.a. jordemødre.

Hvordan kan jordemoderen drage omsorg for kvinder med fødselsangst? Hvad kan påvirke oplevelsen af fødslen som traumatisk, og hvordan kan jordemoderen møde kvinden i trygt, tillidsfuldt og professionelt samspil?
17.55-18.30: Fælles diskussion og erfaringsudveksling

Pris

Gratis

Temadagene er gratis, men kræver tilmelding.

Der er nu lukket for tilmelding.

Afholdelsessted

Sundhedsfaglige Efter- og Videreuddannelser
Metropol
Hermodsgade 8
2200 København N

Lokalenr. vil kunne ses på infobordet i receptionen.

Tilmeldingsfrist

11. okt. 2010

Kontakt
Studieservice

Har du spørgsmål om
adgangskrav, tilmelding og optagelse:

evu@kp.dk

Tlf. 7248 7540
Mandag til torsdag
kl. 9.00-12.30
Fredag kl. 11.00-13.00

Betingelser

Afmelding skal ske senest 4 uger inden 1. kursus/konferencedag. 

Ved afmelding senere opkræves hele kursusgebyret. 

Ved afmelding kan I dog, efter aftale med Københavns Professionshøjskole, sende en anden deltager. 

Afmelding skal ske skriftligt til evu-kurser@kp.dk

Se vores privatlivspolitik