Genveje


Tværprofessionelt samarbejde om innovative løsningerTværprofessionelt samarbejde om innovative løsninger

35 studerende fra ”Tværprofessionelt samarbejde om mennesker med kræft” har været med i et pilotprojekt, hvor de har udviklet innovative løsninger på konkrete sundhedsudfordringer.

Innovativ gruppe
Studerende fra fem forskellige uddannelser er klar med dagens innovative fremlæggelse. De har, som de første studerende på Professionshøjskolen Metropol, deltaget i et innovationsforløb, der er udviklet gennem Copenhagen Health Innovation. Foto: CHI

Af Simone Stengaard | 5. april. 2017

Tirsdag morgen er stemningen på 3. sal i Metropols nye Praksis- og Innovationshus fuld af forventninger. Over kaffe og croissanter går snakken blandt studerende, undervisere og praksisrepræsentanter. Alle er mødt tidligt op for at deltage i præsentationen af de studerendes innovationsprojekt. De studerende har udarbejdet løsningsforslag i forbindelse med et innovationsforløb, som Metropol har udviklet gennem Copenhagen Health Innovation (CHI).

Trine Bach Andersen, bioanalytikerstuderende, har været med i innovationsforløbet. I hendes gruppe har de udviklet en idé, hvor patienter, før deres første besøg på stråleterapiafdelingen, modtager en video på e-boks. På videoen bliver patienterne vist rundt på afdelingen og ser både venteværelse og strålekanoner. Det skal mindske, at patienter og pårørende er forvirrede ved ankomst og skal derved give både patienter og personale en bedre oplevelse. 
Trine forklarer, hvordan det tværprofessionelle samarbejde har påvirket løsningen: 
”Det har nok været nemmere at finde en god løsning, da vi har været flere forskellige professioner. Det har samtidig været interessant at høre om de andre uddannelser, fordi det er dem, jeg skal arbejde sammen med på hospitalet, når jeg er færdiguddannet.”

Om innovationsforløbet

Innovationsforløbet på ”Tværprofessionelt samarbejde om mennesker med kræft” er udviklet gennem CHI. CHI er et partnerskab mellem Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, der skaber sundhedsinnovation gennem uddannelse. 

Logobånd


Men det er ikke kun de studerende, der har haft gavn af at deltage i forløbet. Karen-Marie Olesen, lektor ved sygeplejerskeuddannelsen og én af to ansvarlige underviser på innovationsholdet, siger:

”Vi har gennem CHI fået sat vores arbejde med innovation i konkrete rammer. Vi kan nu mere klart se formålet med det, vi gør. Det er vigtigt at pointere, at læring om tværprofessionelt samarbejde og innovation skal være integreret i hinanden – det er ikke to forskellige ting. Det skal vi være opmærksomme på, når innovation skal være en del af de andre temaer på det tværprofessionelle forløb.” 

Idéer kan videreudvikles i talentprogram

Til at bedømme de studerendes innovative løsningsforslag var der i dagens anledning nedsat et panel, som bl.a. bedømte de studerendes forslag på nytteværdien for hospitalet samt nyhedsværdien. 

Imens panelet diskuterede sig frem til en vinder, blev der gjort opmærksom på, at Metropols studerende har mulighed for at arbejde videre med deres idé i CHIs talentprogram Health Innovators, hvor de har mulighed for at samarbejde med studerende fra KU, CBS og DTU. Det betyder, at studerende, der går med en drøm om at arbejde videre med en innovativ idé, har mulighed for at gøre dette med kvalificeret hjælp fra CHI eksperter og andre dygtige studerende.

Panel
Panelet bestående af fra venstre Connie Kristensen, Herlev Hospital, Nina Riis, Københavns Universitet og Thomas Harsløf fra Professionshøjskolen Metropol.

Om modulet

Det er Metropols Enhed for Tværprofessionel Uddannelse, der er ansvarlig for 10 ugers Tværprofessionelt Modul. På temaet ”Tværprofessionel samarbejde om mennesker med kræft” deltager studerende fra bioanalytiker-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, og sygeplejerskeuddannelsen. Modulet er et fuldtidsstudie på 10 uger og giver 15 ects-points.