Genveje


Diplommoduler inden for fysioterapi og ergoterapiDiplommoduler inden for fysioterapi og ergoterapi

Herunder finder du diplommoduler med relation til ergoterapi og fysioterapi.

Aktuelle diplommoduler

Farmakologi - fysioterapi i teori og praksis
På dette modul sætter vi fokus på, hvordan bevægeapparatet påvirkes af forskellige medicineringer. Du lærer også at identificere symptomer på fejlmedicinering.

Behandling af lymfødem og andre hævelsestilstande
Få international certificering med to moduler - her modul 1. Certificeringen er for dig der ønsker at gå i dybden og tilegne dig avancerede redskaber til at identificere og behandle hævelsestilstande. 


Bobath 1
På modulet tages der udgangspunkt i Bobath-konceptet med den nyeste forskning inden for patoneurologi og behandling til mennesker med erhvervet hjerneskade. Der er fokus på integration af ICF i den kliniske ræsonnering med vægt på mobilitetsaspektet.

Bobath 2
2. del af Bobathuddannelsen. Begge moduler er nødvendige for at opnå certificering af IBITA.

Evidensbaseret F.O.T.T.-praksis
Her får du BÅDE et G/F.O.T.T. ® OG et diplommodul, hvor du arbejder videre med viden om og indsigt i evidensbaseret F.O.T.T praksis med særlig fokus på din egen F.O.T.T praksis og din særlige patientgruppe.

Palliativ indsats - symptomlindring og evidens
Hvad er vigtigt for den syges oplevelse af livskvalitet og mening? Har du været i tvivl om, hvordan du bedst lindrer den syges dyspnø, smerter og træthed? Så få indsigt i, hvordan du bedst håndterer og lindrer i den uhelbredeligt syge med dette modul.
Dette modul kan også tages som e-learning.

Palliativ indsats - symptomlindring og professionelt arbejde
Modulet giver dig indsigt og viden, som kan ruste dig til at være professionel og lindre symptomer hos uhelbredeligt syge og døende.

Palliativ indsats - mellemmenneskelige aspekter
Modulet giver dig indsigt og viden, som ruster dig til at være nærværende og professionel i samspillet med uhelbredeligt syge og deres familier.

Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv
Lær at vurdere, genoptræne og behandle komplekse problemstillinger i forbindelse med hjerneskader.

Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe
Disse moduler er for dig, der arbejder med rehabilitering og som ønsker at udvikle dine kompetencer til at styrke kvalitet, effekt og brugerinddragelse i dit arbejde.

Demens
Er du – eller ønsker du at arbejde som ressourceperson på demensområdet? Modulerne på den sociale diplomuddannelse giver dig specialviden til at indgå som ressourceperson og varetage arbejds- og udviklingsfunktioner i arbejdet med ældre og demente med nedsat psykisk funktionsevne.

Ældres hverdagsliv i et tværfagligt perspektiv
På dette modul får du kvalificeret dine forudsætninger for at anvende din egen faglighed med et tværfagligt perspektiv i professionelt samarbejde, så du kan arbejde med at bevare og måske øge ressourcer hos ældre borgere.

Det aktive ældreliv - sundt og meningsfuldt
Dette modul styrker dine forudsætninger for at tilrettelægge aktiviteter for ældre borgere, der giver dem de bedste forudsætninger.