Genveje


Det Samfundsfaglige og Pædagogiske FakultetDet Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet

Fakultetet samler fire institutter, der udbyder fire grunduddannelser og omkring tyve kompetencegivende videreuddannelser. Dertil kommer en række forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er forankret i de faglige miljøer på institutterne.

Fakultetet ledes af dekan Henrik Busch og prodekan Tobias Høygaard Lindeberg, der har særligt ansvar for fakultetets forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Institut for Skole og Læring

Instituttet ledes af institutchef Tue Hækkerup.
Instituttet huser tre uddannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsmiljøer:
læreruddannelsen, meritlæreruddannelsen og natur- og kulturformidleruddannelsen

Institut for Socialt Arbejde
Instituttet ledes af institutchef Helle Rode Johansen.
Instituttet huser uddannelsen til socialrådgiver med tilhørende forsknings- og udviklingsmiljøer

Institut for Ledelse og Forvaltning
Instituttet ledes af institutchef Pernille Thorup
Instituttet huser to udannelser med tilhørende forsknings- og udviklingsmiljøer:
administrationsbachelor, administrationsøkonom

Institut for Pædagogiske Efter- og Videreuddannelse
Instituttet ledes af Henrik Vinther Odgaard