Genveje


Bedre Børneliv – gennem evalueringsbaseret faglig ledelseBedre Børneliv – gennem evalueringsbaseret faglig ledelse

Projektet skal øge kvalitet og trivsel i Glostrups Kommunes dagtilbud. Kommunens pædagogiske ledere får opkvalificeret deres viden om faglig ledelse og nye evalueringsredskaber, og projektet skal samtidig skabe ny forskningsbaseret viden om evaluering som redskab til faglig ledelse på børneområdet.

Dagtilbudsområdet er under hastig forandring - strukturelt såvel som brugermæssigt. Med introduktion af læreplaner i 2004 er der kommet et større fokus på at sætte ind tidligt med bl.a. social, kropslig og sproglig udvikling hos de 0-6 årige. Fx arbejder pædagoger i dag i højere grad med at dele børnene op i mindre grupper, hvor de arbejder med målrettede pædagogiske aktiviteter for de udvalgte børn.

Med et større fokus på pædagogisk kvalitet for børnene er faglig ledelse i dagtilbud også kommet til at fylde mere, bl.a. med ledelsesopgaver som faglig sparring med medarbejderne og dokumentation til forvaltningen. Udover dagtilbudslederen har flere kommuner også ansat pædagogiske ledere, hvis primære rolle er at udøve faglig-pædagogisk ledelse. 

Om projektet og resultater 

FoU-projektet ’Bedre Børneliv’ har netop fokus på at udvikle og forske i disse pædagogiske lederes praksisser omkring faglig ledelse, evaluering og medarbejderudvikling tæt på børnene. Projektet består af en udviklingsdel, hvor kommunens ledere uddannes i evaluering og ledelse, samt en forskningsdel hvor Metropol undersøger hvordan evaluering kan styrke faglig ledelse. 

Med udgangspunkt i praksisnære ledelses- og arbejdssituationer uddanner Metropol 18 pædagogiske ledere i Glostrups 10 dagtilbud i at evaluere og fagligt lede pædagogiske tiltag og projekter. Målet i udviklingsdelen er at skabe nye ledelses- og evalueringspraksisser i den enkelte daginstitution gennem fælles drøftelse, refleksion over praksis og innovation i forhold til de udfordringer og behov, ledere og institution står overfor.

Diplomuddannelsen i ledelse og til udbredelse i andre dagtilbud. Samtidig er det vigtigt for projektet at fremhæve en ofte overset profession – det ledelseslag under institutionslederne, der fagligt leder tæt på den pædagogiske praksis og derfor spiller en stor rolle i at skabe et bedre børneliv i dagtilbuddene sammen med de pædagogiske medarbejdere. 

Samarbejdspartnere 

Glostrup Kommunes Center for Dagtilbud og Skole og Glostrup Kommunes 10 dagtilbud.

Tidsplan

1. juni 2015 - 1. januar 2016

FoU-miljø og Institut

Projektet er tilknyttet Metropols forsknings- og udviklingsmiljø Ledelse og styring af velfærdsudvikling i Institut for Ledelse og Forvaltning

​Læs mere om projektet i UC-viden