Genveje


Borgernær ledelse - en ny lærebogsantologiBorgernær ledelse - en ny lærebogsantologi

Hvordan skal der ledes i det offentlige sektor, når velfærdsopgaver løses tæt på borgeren? Dette spørgsmål arbejder forskere og undervisere fra Metropol, UCC, CBS og DPU på at besvare i en lærebogsantologi om borgernær ledelse.

I dag forventes det, at borgeren bidrager med ressourcer, engagement og kompetencer i mødet med den offentlige sektor. Borgeren skal lade sig måle og veje for at sikre at velfærd har effekt, skal tage ansvar for eget liv på nye måder, og skal bidrage til at løse offentlige forvaltningsopgaver via digitalisering. I mødet med det offentlige skal borgeren ikke bare betjenes af sagsbehandleren, behandles af sygeplejersken eller undervises af læreren. 
  

En kommende antologi zoomer ind på de mange måder, borgeren bliver sat i spil i det offentlige ledelsesfelt. Det er forfatternes ambition at gå efter 'det nære' i tid og rum, dvs. stille spørgsmålet om, hvilke betingelser nye nære relationer til borgeren sætter for ledelse? Antologien bidrager derfor med et mangfoldigt blik på, hvad borgeren bliver til som ledelsesfelt, og på hvad nærhed bliver til i ledelse.

Om projektet og resultater

Antologien udkommer i marts 2016. Forskere fra Institut for Ledelse og Forvaltning på Metropol leder antologiarbejdet i samarbejde med Akademisk Forlag, der har en lang tradition for udgivelse af lærebøger. Antologien henvender sig til ledere og andre med ledelsesansvar og – opgaver, der tager en diplom- eller masteruddannelse, og som står med konkrete ledelsesudfordringer tæt på borgerne. 

Med antologien skaber forfatterne nye indsigter i borgernære betingelser for ledelse i folkeskoler og borgerservice, på hospitalsafdelinger og plejehjem. Analyserne i antologien understøtter, at den studerende bevæger sig mellem teoretisk-akademisk refleksion over bearbejdning af empirisk materiale og ind i udvikling af eget praksisfelt.

6 tendenser med betydning for offentlig ledelse

Forfatterne peger i bogen på forskellige tendenser i forholdet mellem borger og offentlig sektor, som har betydning for offentlig ledelse:
  • Ledelse for borgeren, fx i reformer, store anlægsprojekter og kvalitetsstandarder. Borgeren bliver her en målgruppe for offentlige dagsordner.
  • Ledelse gennem borgeren, fx i sundhedspolitiske strategier. Borgeren bliver her et argument og en politisk figur. 
  • Ledelse af borgeren, fx i direkte instruktioner, motivation, påbud og kommunikationstiltag. Borgeren bliver her et forandringsobjekt.
  • Ledelse i borgeren, fx selvledelse, selvevaluering og empowerment. Borgeren bliver her et forandringssubjekt.
  • Ledelse med borgeren, fx i brugerinddragelse og lokale demokratiseringstiltag. Borgeren bliver her en partner.
  • Ledelse i mellem borger og det offentlige, fx når den kliniske leder direkte faciliterer, støtter og superviserer mødet mellem patient og sygeplejerske i det daglige arbejde.

Med antologien skaber forfatterne nye indsigter i borgernære betingelser for ledelse i folkeskoler og borgerservice, på hospitalsafdelinger og plejehjem. Analyserne i antologien understøtter, at den studerende bevæger sig mellem teoretisk-akademisk refleksion over bearbejdning af empirisk materiale og ind i udvikling af eget praksisfelt.

Samarbejdspartnere

Projektet er i samarbejde med UCC, CBS og DPU.

Tidsplan

Januar 2015 -marts 2016

FoU-miljø og institut

Projektet er tilknyttet Metropols forsknings- og udviklingsmiljø Ledelse og styring af velfærdsudvikling i institut for ledelse og forvaltning

​Læs mere om projektet i UC-viden

Forskerteam

Kristian Gylling Olesen

Adjunkt, ph.d.

Tlf.: +45 51632779

Anja Svejgaard Pors

Adjunkt, Ph.d.

Tlf.: +45 24296289

Publikationer

Borgernær ledelse

Lærebogsantologi, Akademisk Forlag, 2016
Redigeret af: Kristian Gylling og Anja Svejgaard Pors
Forfattere: Esbjørn Mildh, Martin Gylling, Kristian Gylling, Anja Svejgaard Pors, Kathrine Hoffmann Pii, Lise Dam Rasmussen, Miguel Ollivares Bøgeskov, Elvi Weinreich, Justine Grønbæk Pors, Nanna Vaaben

Relaterede projekter