Genveje


Digital skoleledelseDigital skoleledelse

Digital teknologi skal i de kommende år integreres fuldt i folkeskolens aktiviteter. Ph.d.-projektet undersøger de ledelsesmæssige udfordringer, som er forbundet med krav om øget digitalisering af folkeskolens aktiviteter.

Med den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, Strategi for Digital Velfærd 2013-2020 og folkeskolereformen har politikerne i Danmark lanceret en ambitiøs digital omstillingsproces af folkeskolen. Formålet er at optimere brugen af ressourcer, forbedre elevernes faglige evner og udstyre dem med færdigheder, som er nødvendige for at kunne klare sig i et digitalt og globalt orienteret samfund.

Anvendelsen af digital teknologi i folkeskolen er ikke i sig selv noget nyt. Det nye består i, at de nævnte strategier og reformerlægger op til,at digital teknologi i løbet af de kommende år skal gøres til en fuldt integreret del af alle folkeskolens aktiviteter - og ikke som i dag anvendes til at supplere mere traditionelle undervisnings- og administrationsformer.

For at ambitionen om digitalisering kan realiseres, kræver det, at eksisterende undervisnings-, ledelses- og administrationsformer gentænkes i lyset af digitale muligheder. Dermed udgør ambitionen en stor udfordring for alle folkeskolens aktører. Ph.d.-projektet adresserer  de udfordringer, som knytter sig til den ledelsesmæssige dimension af den digitale omstilling. 

Om projektet og resultater

Med udgangspunkt i teorier og metoder fra det videnskabelige felt Science and Technology Studies, undersøger projektet gennem feltstudier af forskellige skolepraksisser, hvordan ledende aktører (skoleledere, lærere og lokalpolitiske beslutningstagere m.fl.) forholder sig til og handler på kravene om øget digitalisering. 

Ligeledes undersøger projektet, hvordan de mange aktuelle lokale og nationale digitaliseringstiltag inden for skoleområdet, fx Skoleledernetværk for Digital Forandringsledelse og det nationale demonstrationsskoleforsøg, indvirker på ledelsespraksisser på de enkelte skoler.

Samarbejdspartnere

Projektet finansieres i samarbejde mellem Institut for Ledelse og Forvaltning på Metropol og IT-Universitetet i København. 

Tidsplan

Marts 2014 - marts 2018

FoU-miljø og institut

Projektet er tilknyttet Metropols forsknings- og udviklingsmiljø Ledelse og styring af velfærdsudvikling i institut for ledelse og forvaltning

​Læs mere i UC-viden

Anne Sofie Christensen Stenbøg

ph.d. studerende

Tlf.: +45 0