Genveje


’Den digitale genfødsel – ledelse af det digitalt medierede møde med patienten’Den digitale genfødsel – ledelse af det digitalt medierede møde med patienten

På Rigshospitalet skal gravide kvinder hjemmefra indtaste en række oplysninger om helbred og livsstil inden den første jordemoderkonsultation. Projektet undersøger hvilke konsekvenser digitalisering har for ledelse og styring af mødet mellem borgere og myndigheder.

På Rigshospitalet har faglige ildsjæle iværksat et system, så gravide kvinder selv via en digital webbaseret løsning indtaster oplysninger om fysisk helbred, livsstil, sygdomshistorie og ønsker til graviditetsforløbet. Idéen er, at den første jordemoderkonsultation  kan tage udgangspunkt i de oplysninger kvinden har givet i stedet for, at den fælles tid bruges på interview og indtastning. 

Digitale løsninger gør imidlertid ofte mere, end de er designet til – mødet mellem gravid og jordemoder og deres samtale bliver anderledes. Digitaliseringen påvirker dels den gravides forventning om, at konsultationen vil tage udgangspunkt i de oplysninger, hun har indtastet. Samtidig ændrer digitaliseringen jordemoderens arbejde, fordi teknologien nu er med til at styre samtalen, hvor det tidligere var det op til den enkelte jordemoder, hvordan konsultationen skulle forløbe.

Udover at selve samtalen mellem jordemoder og den gravide ændrer karakter, ændrer de administrative opgaver sig også i takt med den øgede digitalisering: Administrative opgaver forsvinder, når digitale værktøjer tages i brug – og andre administrative opgaver dukker op med nye behov for koordinering. Det er altså ikke bare borgerens rolle og den fagprofessionelle autonomi, der er under forandring, når den offentlige sektor digitaliseres. Digitalisering stiller også høje krav til ledelse og lederskab.

Om projektet og resultater

Metropol udforsker, hvad der sker med ledelse, når borgernære ydelser digitalisereres. Hvordan håndteres ledelsesopgaverne, når fagprofessionelle miljøer tager nye digitale værktøjer i brug?

Med dette forskningsprojekt undersøger vi, hvordan iværksættelse af digitale løsninger omformer ledelsesrum i en fagprofessionel hverdag, hvor administrative opgaver er blevet en del af kerneydelsen. Implementering af nye digitale løsninger er en proces som både er betinget af ledelse og samtidig redistribuerer ledelsesrum mellem medarbejdergrupper og ledelse, frontmedarbejdere og borgere – og teknologien selv. Fokus i dette projekt er på digitaliseringens konsekvenser for ledelse af, i og med fagprofessionel praksis, dvs. hvilke effekter digitaliseringsprocesser har for, hvordan ledelsesrummet distribueres og påvirker professionsfaglige medarbejderes praksis og det administrative arbejde. 

Forskningsprojektet indgår i samarbejde med Jordemoderuddannelsen på Metropol, som sideløbende vil belyse brugerperspektivet i projektet ”det digitalt medierede møde i svangrekonsultationen – brugerens anvendelse af det webbaserede journalsystem”.

Udgivelser

Pors, Anja Svejgaard: (submitted 2017): ”Digital displacements in patient-professional relations - four modes of organizational patient involvement

Samarbejdspartnere

Projektet har ingen officielle samarbejdspartnere. Anja Svejgaard Pors er projektleder for projektet.

Tidsplan

31 Marts 2014 - 1. juli 2016

FoU-miljø og institut

Projektet er tilknyttet Metropols FoU-miljø Ledelse og styring af velfærdsudvikling i institut for ledelse og forvaltning

Læs mere om projektet på UCviden