Genveje


Evalueringspraksisser i folkeskolenEvalueringspraksisser i folkeskolen

Om potentialet for, at evaluering som arbejdsmetode kan integrere offentlig styring og fagprofessionel praksis. Undersøgelsen har særligt fokus på, hvad evalueringspraksis betyder for relationen mellem lærerprofession og administrativ styring i folkeskolen.

Forholdet mellem offentlig styring og fagprofessionel praksis er i forskningen behandlet som to uforenelige logikker. Dette spændingsforhold er en central udfordring i den offentlige sektor, med den mulige konsekvens, at professionsudøvelse bliver afkoblet forvaltningen og uhåndterlig i en styringssammenhæng. 

Om projektet og resultater

Med udgangspunkt i evalueringspraksis i den danske folkeskole undersøges potentialet for, at evaluering som integreret arbejdsmetode i organisationen kan bidrage til at bygge bro mellem offentlig styring og fagprofessionel praksis. Projektet er empirisk forankret i den danske folkeskole, hvor tre skoler i Glostrup Kommune undersøges. 

Evalueringspraksis forstås i projektet som en evidensbaseret tilgang til at udvikle og kvalificere velfærdsydelser, hvor organisationens medarbejdere er involveret i at tilrettelægge og gennemføre evalueringer. 

Metode. Projektets metode er et komparativt studie, baseret på kvalitative interview med ledere og lærere på tre skoler i Glostrup

Det centrale spørgsmål i projektet er, hvad evalueringspraksis betyder for relationen mellem lærerprofession og administrativ ledelse af folkeskolen. Med dette udgangspunkt er det hensigten med projektet at undersøge nye evalueringspraksisser blandt fagprofessionelle. Hvilket potentiale har disse praksisser til at bryde op i det modsætningsforhold, som indtil nu har været en central udfordring i den offentlige sektor?

Samarbejdspartnere

Projektet finansieres i samarbejde mellem Institut for Ledelse og Forvaltning ved Professionshøjskolen Metropol og Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Tidsplan

August 2014 - august 2017

FoU-miljø og institut

Projektet er tilknyttet Metropols forsknings- og udviklings-miljø Ledelse og styring af velfærdsudvikling i institut for ledelse og forvaltning

Forskerteam

Niels Borch Rasmussen

Adjunkt

Tlf.: +45 26235313

Publikationer  • Rasmussen, N. B. (2016). “Sikker viden” som princip for styring af folkeskolen. CEPRA-striben, (19), 40-47

  • Rasmussen, N. B. Fordi det virker!-Hvordan ideen om evidensbaseret praksis er drivkraft for forandring af lærerprofessionen i folkeskolen. Politik, 20(2).