Genveje


Forskning og udvikling på Institut for Ledelse og ForvaltningForskning og udvikling på Institut for Ledelse og Forvaltning

Forskning og udvikling på ILF skal både styrke undervisningen og de velfærdsinstitutioner, vi uddanner til. Det sker ved, at alle undervisere inddrages i forsknings- og udviklingsarbejdet og gennem et skarpt fokus på formidling.

På Institut for Ledelse og Forvaltning forsker og udvikler vi for at skabe relevant og brugbar viden om ledelse, styring og organisering i den offentlige sektor.. Forskning og udvikling på ILF skal både styrke undervisningen og de velfærdsinstitutioner, vi uddanner til. Det sker ved at alle undervisere inddrages i forsknings- og udviklingsarbejdet og gennem et skarpt fokus på formidling.

Vi skaber værdi for de danske velfærdsorganisationer gennem kompetencegivende uddannelse, partnerskaber og formidling.

FoU-miljøet skal

  • kvalificere viden gennem forskningsprojekter og faglig ledelse.
  • udvikle medarbejdernes forsknings- og udviklingskompetencer, herunder kompetence til faglig formidling.
  • bidrage til undervisningen ved fx at udvikle nye moduler, skrive antologier og lave case-samlinger til vores uddannelser
  • skabe effekt for de velfærdsorganisationer, vi uddanner forvaltere og ledere til, gennem fx evaluerings- og udviklingsprojekter, udviklingslaboratorier og forskellige typer af formidlingsartikler

For at facilitere denne strategi er der synlig faglig ledelse i hverdagen omkring forskningsprojekterne. Samtidig sætter miljøet  faglig retning, inviterer forskere, holder oplæg og får skabt grobund for artikelskrivning osv. Med udgangspunkt i Metropols strategi er målet at udvikle praksisrelevante forsknings- og udviklingsmiljøer med undervisere der forsker samt formidler resultaterne af forsknings- og udviklingsaktiviteterne.

På Institut for Ledelse og Forvaltning ser vi det som en styrke at arbejde med flere tilgange til forskning og udvikling da det skaber et robust FoU-miljø. Det giver muligheder for forskning og udvikling i forskellige sammenhænge, der kan supplere hinanden. I relation til samarbejdspartnere i den offentlige sektor har instituttet en velforankret partnerskabsportefølje, som løbende udvikles gennem nye projekter og samarbejdsflader.

Medarbejdere ved ILF understøttes i at prioritere at deltage i danske og internationale konferencer, faglige netværk og seminarer og specifikke forskernetværk inden for FoU miljøets tematiske ramme: Velfærdseffekt og digitalisering i offentlig ledelse og forvaltning.

 

Kontakt 

Institutchef Pernille Thorup