Genveje


IT i den innovative skoleIT i den innovative skole

Med et tværfagligt forskningsfokus på organisation, ledelse og it i grundskolen genererer forskningsprojektet viden, der kan bidrage til tænkningen af ledelse af den it-understøttede folkeskole.

Integreringen af IT i folkeskolen skal styrke eleverne fagligt og gøre undervisningen mere spændende og konkret. Tre store nationale forskningsprojekter skal tilsammen skabe ny viden om den IT-understøttende folkeskole, og 21 folkeskoler er udvalgt som demonstrationsskoler. Her skal der afprøves digitale læringsforløb og de gode erfaringer skal spredes til resten af landet. Projekterne skal bl.a. bidrage til at skabe ny praksisorienteret viden om læring, organisationsforandring samt ledelse.

Forskningsprojektet ”It i den innovative skole” er et ud af tre forskningsprojekter tilknyttet det store nationale forskningsprojekt demonstrationsskoleprojekterne. De to andre projekter omhandler henholdsvis: ”Inklusion og undervisningsdifferentiering i digitale læringsmiljøer” og ”It-fagdidaktik og lærerkompetencer i digitale læringsmiljøer”. Hvert demonstrationsskoleprojekt arbejder med forskellige udviklingsindsatser på skolerne.

Om projektet og resultater

Et konkret tiltag i projektet ”It i den innovative skole” er, at stille skarpt på de ledelsesformer som ny teknologibaseret undervisning kræver. Projektet fokuserer på hvordan ledere, lærere og konsulenter i folkeskolen organiserer sig for at lede læring. Projektet arbejder ud fra den opfattelse, at inddragelse af IT-aktører i undervisning og læring, stiller nye krav til organisering og ledelse i dagligdagens folkeskole. Spørgsmålet er blot, hvordan kravene påvirker ledelsesformer og selve organisationsstrukturen? Det vil projektet forsøge at besvare gennem en empiriskeundersøgelser af ledelse i praksis.

I stor skala skal erfaringerne fra det samlede nationale forskningsprojekt bringes videre til konsolidering af innovative læringsmiljøer i folkeskolen samt i uddannelse af kommende lærerstuderende. De tre forskningsprojekter munder ud i konkrete publikationer samt undervisningsforløb, bl.a. i skoleledelse.

Samarbejdspartnere

Aarhus Universitet (AU) og Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU). 

Tidsplan

September 2013 - december 2015

FoU-miljø og institut

Projektet er tilknyttet Metropols forsknings- og udviklingsmiljø Ledelse og styring af velfærdsudvikling i institut for ledelse og forvaltning

Læs mere om forskningsprojektet på UC-Viden og på Demonstrationsskoler.dkF

Læs mere om forskningsprojektet på UC-Viden og på Demonstrationsskoler.dk