Genveje


Medledelse i praksisMedledelse i praksis

Ph.d.-projektet udforsker perspektiver og handlemuligheder i ledelse af fremtidens velfærd ved at undersøge, hvordan medarbejdere og borgere kommer til syne som mulige medskabere af styring.

Stram økonomistyring, intensiveret fokus på kvalitetssvigt, nye borgerbehov og -forventninger, voksende kompetencekrav, organisatoriske omstillingsprocesser gør, at velfærdsledelse er indlejret i dilemmaer, modstridende krav og ”vilde” problemer. De "vilde" problemer har ikke en entydig kilde og kan sjældent løses ved at fremskrive eksisterende problemforståelser og løsningshorisonter. Samtidig kritiseres de sidste årtiers offentlige styring – bl.a. for at have bureaukratiseret institutionsledelsens handlerum med forskellige former for dokumentationskrav.

Om projektet og resultater

Ph.d.-projektet udforsker perspektiver og handlemuligheder i ledelse af fremtidens velfærd ved at undersøge, hvordan medarbejdere og borgere kommer til syne som mulige medskabere af styring.

Projektets centrale spørgsmål

  • Hvordan skabes nye rum og forbindelser mellem aktører i ledelse og styring af velfærd, der gør det muligt at gentænke og transformere de problemforståelser og løsningshorisonter, som dilemmaer og vilde problemer bliver til i?
  • Hvordan og hvornår kommer nye perspektiver og handlemuligheder i ledelse af velfærd til syne - eller ikke til syne – i samskabende processer på tværs af aktører, styringsniveauer og fagområder?
  •  I hvilke organisatoriske rum og processer bliver fastlåste problemstillinger flydende og transformerbare?
  • Hvilke indsigter kan der uddrages i forhold til det videre arbejde med at udvikle redskaber og tilgange til styring af fremtidens velfærd, fx i forhold til dokumentation af kvalitet og målopfyldelse?

Forskningsprojektet er bygget op om en række 'praksis-eksperimentarier'. Her søger ledere, forskere og undervisere i tilknytning til Diplomuddannelsen i Ledelse sammen at udforske handlerummet i forhold til ”fastkørte” udfordringer eller dilemmaer, fx i arbejdet med fusionsprocesser, dokumentationsredskaber eller nye tværfaglige samarbejder.

Tidsplan 

Maj 2012 - Maj 2015.

FoU-miljø og institut

projektet er forankret i forsknings- og udviklings miljø 'Ledelse og styring af velfærdsudvikling' i institut for ledelse og forvaltning