Genveje


Det Samfundsfaglige og Pædagogiske FakultetDet Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet

Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCENationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE

Forsknings- og udviklingsmiljø med fokus på erhvervspædagogik og -uddannelser.

NCE's forsknings- og udviklingsmiljø arbejder med projekter, der kvalificerer og styrker viden, der har relevans for alle dele af erhvervsuddannelserne. Forsknings- og udviklingsprojekterne arbejder ud fra de vidensbehov der er i sektoren.

NCEs undervisere forsker og udvikler

Alle NCE's faste undervisere deltager i forsknings- og udviklingsarbejde. Projekterne har både har et forskningsperspektiv og et anvendelsesorienteret perspektiv og bidrager derved bredt set til udviklingen og kvaliteten i sektoren.

Anvendelse og formidling

Projekternes resultater bliver anvendt og formidlet i form af blandt andet undervisningsmateriale. Derudover bliver resultaterne også spredt gennem artikler og andre publikationer og via medarbejderes bidrag til diverse arrangementer. Projektresultaterne bruges også til at informere og kvalificere beslutningsprocesser på politisk niveau. Det sker primært gennem en række netværk og konferencer  - såvel nationalt som internationalt.

Følg NCE på Facebook


--- nyt fra Laura----