Genveje


Faglig entreprenørskab i erhvervs­uddannelserneFaglig entreprenørskab i erhvervs­uddannelserne

Projektet udvikler et nyt koncept for bæredygtig efteruddannelse på diplomniveau. De deltagende lærere udvikler deres kompetencer til at arbejde med entreprenørskabsundervisning for erhvervsskoleelever.

Projektet udvikler et nyt koncept for bæredygtig efteruddannelse på diplomniveau, samtidig med at de deltagende lærere konkret udvikler deres kompetencer til at arbejde med entreprenørskabsundervisning for erhvervsskoleelever. Projektets følgeforskning belyser betydningen af entreprenørskabsundervisning, i forhold til elevernes motivation og gennemførelse af uddannelse gennem anvendelse af eksperimentbaseret læring

Projektet er igangsat ud fra et behov om, at læreres kompetenceudvikling gennem formel efteruddannelse i højere grad skal skabe værdi for både lærerne, skolerne og eleverne. Projektet udvikler nye måder at arbejde med transfer, som dels understøtter, at lærernes kompetenceudvikling fører til en fornyelse og forbedring af deres undervisnings- og uddannelsespraksis, og dels at den praksisudvikling, der sker, også bliver koblet til skolernes organisatoriske visioner og planer for skoleudviklingen mere overordnet set.

Projektet anvender den eksperimenterende tilgang og metode (eksperimenthjulet) til at mediere formel kompetenceudvikling og praksisudvikling.

Derudover adresserer projektet også behovet om øget gennemførelse for erhvervsskoleelever. I andre dele af uddannelsessektoren, har forskning vist, at entreprenørskabsundervisning kan bidrage til at øge elevernes motivation til – og dermed også gennemførelse af – uddannelse. I sammenhæng til dette er det også et mål med projektet at øge erhvervsskolelæreres kompetencer til at arbejde med pædagogisk, didaktisk planlægning og gennemførelse af entreprenørskabsundervisning, der er rettet mod de forskellige brancher som deres elever uddanner sig til.

Om projektet

Det nye koncept for et diplommodul bliver udviklet i samarbejde med i alt 34 skoler i hele Danmark gennem to pilotforløb i 2016. Skolerne er fordelt på brancher og fag.

I foråret bliver den 1. prototype på et diplommodul designet og afprøvet. På baggrund af de erfaringer og læringer, der fås med dette modul, bliver der udarbejdet et redesign, der bliver afprøvet i efteråret. Herefter bliver det endelige koncept udarbejdet, med udgangspunkt i de samlede erfaringer der fås.

De deltagende lærere og skoler er medudviklere af konceptet. Der bliver arbejdet løbende med indsamling af empiri blandt de deltagende lærere, elever og skoler, der bliver anvendt til analyse af, hvordan de forskellige prototyper fungerer. Metoderne her er deltagerevalueringer og observationer, projektworkshops.

På efteruddannelsen udvikler lærerne kompetencer til at designe og gennemføre entreprenørskabsforløb og –undervisning i deres egen praksis. Entreprenørskabsundervisningen har et særligt fokus på at arbejde med erhvervsskoleelevernes kompetenceudvikling gennem EksperimentBaseret Læring, EBL. Da EBL endnu ikke er færdigudviklet, er dette også et output fra projektet.

Samarbejdspartnere

Nationalt Center for Erhvervspædagogik samarbejder med Fonden For Entreprenørskab og VIA University College om projektet.

Tidsplan

Projektet er igangsat i august 2015 og forventes afsluttet i april 2017.

Kontakt

Udvikling Merete Hende
Forskning Dorrit Sørensen

Udvikling og forskningsprojektet er afsluttet

Fonden for Entreprenørskab har, i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og VIA University College, og med stor støtte fra VELUX Fonden, udviklet en ny efteruddannelse i entreprenørskab for erhvervsuddannelseslærere. 73 lærere har i 2016 gennemført efteruddannelsen som hedder Fagligt Entreprenørskab. Under det første år er efteruddannelsen blevet fulgt af to forskerhold, og der er lavet både kvalitativ og kvantitativ følgeforskning.  

Hent den kvalitative forskningsrapport.

Som afslutning på udviklingsprojektet er der lavet et koncept for efteruddannelse i Diplom og for undervisning i faglig entreprenørskab. Konceptet indeholder entreprenørskabshjulet (Koch og Sørensen, 2017), som er en variation af eksperimenthjulet (Hutters og Sørensen, 2015. 
 
Hent konceptet her