Genveje


Skillman-partnerskabet i transportsektoren Skillman-partnerskabet i transportsektoren

Formålet med projektet er at identificere transportindustriens behov for kompetencer inden for komposit, trådløse teknologier og robotter, samt udvikle curricula til erhvervsskolerne, så de møder industriens behov.

Fuld projekttitel: Skillman - Sector Skill Alliance for Advanced Manufacturing in the Transport Sector

Inden for de avancerede teknologiske fremstillingsindustrier i transportsektoren oplever man en begyndende mangel på specialiseret faglært arbejdskraft i fremstilling og vedligeholdelse. Der er mangel på de rette kompetencer til at fremstille og vedligeholde eksempelvis fly, toge og biler. 

Det kræver en vurdering af, hvilke kompetencer transportindustrien mangler i dag og i årene der kommer. Derfor har uddannelsessektoren også behov for at udvikle deres uddannelser, så de færdiguddannede faglærte har de rette kompetencer til at sikre fortsat udvikling, fremstilling og vedligeholdelse inden for transport.

Om projektet

Skillman-projektet har dannet et partnerskab mellem Italien, England og Danmark, hvor de rette aktører er samlet for at imødekomme transportindustriens behov. I Danmark er Scandinavian Airline System (SAS), Industriens Uddannelser, TEC og Metropol gået sammen om at identificere uddannelsesbehovet, udvikle den rette uddannelse og få uddannelsen godkendt og anerkendt. Tilsvarende partnerskaber er dannet i Italien og England.

I den første fase af projektet bliver der gennemført en større behovsanalyse, som vil udgøre grundlaget for projektets videre arbejde. I Danmark bliver der udviklet et modul inden for komposit, der kan videreudvikle flymekanikeruddannelsen, så den kan imødekomme de øgede krav til kendskab og vedligehold af de fortsat mere avancerede fly. I Italien og England udvikler man tilsvarende et modul inden for trådløse teknologier og robotter i bilindustrien. Målet er at udvikle et Joint European Curricula på tværs af Europe. Modulerne bliver testet, evalueret og videreudviklet på de tilknyttede erhvervsskoler med både egne elever og mobilitetselever fra partnerlandene.

Parallelt hermed udvikler vi løbende en ”Open Educational Ressource” (OER), hvor dele af modulerne bliver gennemgået og uddannelsesmaterialet bliver lagt ud. Dertil udvikles der en Teachers Methodological Guide til hjælp for andre uddannelsesinstitutioner, der ønsker at benytte de udviklede moduler i egen undervisning.

Det er muligt at læse mere om projektet her.

Samarbejdspartnere

Projektet er udviklet i samarbejde med følgende:

Associazione Tecnica dell’Automobile Consultino & Solutions srl/ IT
Centro Recerche FIAT/ IT
Centro Studi Cultura Sviluppo/ IT
CEPAS, Organismo de certificazione della professionalità e delle competenze/ IT
Consiglio Nazionale delle Ricerche/ IT
Excellence, Achievement and Learning Ltd./ UK
Birmingham University College/UK
Jaguar Land Rover Limited/ UK
Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden SAS/ DK
Industriens Uddannelser/ DK
Teknisk Erhvervsskole Center TEC/ DK

Tidsplan

Projektet er igangsat i januar 2015 og forventes afsluttet i december 2017.

Kontakt

Kontakt Katrine kruse for mere information