Genveje


Institut for Skole og LæringInstitut for Skole og Læring

Hører under Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet. Instituttet har de tre forsknings- og udviklingsmiljøer

- FoU-miljø Digitalisering i Skolen

- FoU-miljø Inkluderende læringsmiljøer

- FoU-miljø STEM-didaktik

Institut for Skole og Læring

På institut for Skole og Læring har vi en ambition om - inden for folkeskolelovens rammer og gældende aftaler - at uddanne de bedste skolelærere nogensinde. En vigtig del af indsatsen med at indfri denne ambition er vores forskning og udvikling (FoU). Vi har et højt ambitionsniveau i arbejdet med at levere praksisrettet, anvendelses- og løsningsorienteret forskning og udvikling, som sætter fokus på udvalgte samfundsmæssige udfordringer, hvor grundskolen har en afgørende betydning, og hvor ny og bedre viden er en central del af løsningen. På instituttet har vi først og fremmest valgt at sætte fokus på følgende udfordringer:

  • Fokus på at udvikle en virkningsfuld undervisning i grundskolen, der både kan udfordre de højtflyvende elever og sikre tilstrækkelig understøttelse af de lavtflyvende elevers faglige udvikling – navnlig inden for matematik og naturfag.

  • Fokus på at øge chancelighed, social mobilitet og uddannelsesparathed for grundskolens elever.

  • Fokus på udvikling af professionelle lærerkompetencer og systematisk udvikling og afprøvning af nye didaktiske tilgange og undervisningsmetoder – herunder fokus på tværfaglighed og tværprofessionelt samarbejde.

  • Fokus på at forstå og udnytte potentialerne i it og digitalisering til udvikling og gennemførelse af virkningsfuld undervisning med fokus på elevernes læreprocesser og læring i en tidssvarende skole.

Arbejdet med forskning og udvikling er organiseret i følgende tre forsknings- og udviklingsmiljøer: 

FoU-miljøet Digitalisering i Skolen

FoU-miljøet Digitalisering i Skolen (DiS) kvalificerer skolernes og læreruddannelsens fortsatte arbejde med at imødegå de uforudsigelige konsekvenser af samfundsudviklingen, via et forsknings- og udviklingsbaseret, kritisk refleksivt og konstruktivt fokus på koblingerne mellem it, læring, didaktik, pædagogik og fag i skolen.
Kontakt: Docent og faglig leder af FoU-miljøet Mikala Hansbøl.

FoU-miljøet Inkluderende læringsmiljøer

FoU-miljøet Inkluderende læringsmiljøer vil gennem sine aktiviteter bidrage til, at langt flere elever inkluderes i den almindelige undervisning, at alle elever møder faglige udfordringer på deres niveau og oplever at lykkes fagligt og socialt.
Kontakt forskningskoordinator for FoU-miljøet Maria Christina Secher Schmidt


FoU-miljøet STEM-didaktik

FoU-miljøet STEM-didaktik ønsker at styrke den naturfaglige og matematiske undervisning i folkeskolen. Vi ønsker navnlig at finde flere svar på, hvilke barrierer der ligger bag elevers lave interesse for naturfag og matematik, og hvordan elever i højere grad kan se sig selv inden for job og uddannelse i fremtiden med fokus på naturvidenskabeligt og matematisk indhold. 
Kontakt forskningskoordinator og lektor Anders Vestergaard Thomsen

FoU-miljøet har også det internationale forsknings- og udviklingsprojekt, DiCTE - Digital Competence in Teacher Education. DiCTE er et samarbejde med Høgskolen i Oslo og Akershus.    

Kontakt Institut for Skole og Læring

Forsknings- og udviklingsleder Bo Nielson
Institut for Skole og Læring
Nyelandsvej 27-29
2000 Frederiksberg
Tlf: +45 51 63 26 40

Tobias Høygaard Lindeberg er prodekan og ansvarlig for forskning og udvikling på Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet